Stapeling tijdens de coronapandemie

Gezin in de zithoek
© Hollandse Hoogte / Werry Crone
Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein gedurende de coronapandemie.
Dit dashboard bevat gegevens over (de stapeling) van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele (signalen van) vormen van problematiek in het sociaal domein door huishoudens. Hierbij worden verschillende doelgroepen en achtergrondkenmerken onderscheiden. Daarnaast is het mogelijk om voor heel Nederland de resultaten te bekijken, maar ook per gemeente of stedelijk vernieuwingsgebied.

Het huidige dashboard is de tweede versie. Gedurende 2021 wordt dit dashboard verder ontwikkeld en nog eenmaal aangevuld worden met recentere gegevens en voortschrijdende inzichten.

Bekostigd door: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).