Tozo nader voorlopig, september 2021

poppetjes onder paraplu
Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), september 2021
Deze tabellenset bevat 2 tabellen met landelijke cijfers over aantal nieuwe Tozo-uitkeringen in september 2021 en aantal lopende Tozo-uitkeringen ultimo september 2021.

De Tozo, uitgevoerd door gemeenten, voorziet zelfstandigen in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).