Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag

Mensen in drukke winkelstraat in Den Haag
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen in 2020, naar stadsdelen en wijken in Den Haag.

Dit dashboard bevat gegevens over (stapeling van) het gebruik van regelingen en voorzieningen in het sociaal domein. Hierbij worden verschillende doelgroepen en achtergrondkenmerken onderscheiden. Daarnaast is het mogelijk om voor gemeente Den Haag als geheel de resultaten te bekijken, maar ook per stadsdeel of per wijk. De gegevens hebben betrekking op alle huishoudens in de gemeente Den Haag die op 31 december 2019 stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

In 2021 is een landelijke versie van dit dashboard ontwikkeld en gepubliceerd. Het doel hierbij was om huishoudens te volgen vanaf het vierde kwartaal van 2019 tot en met het vierde kwartaal van 2020. Dit dashboard heeft hetzelfde doel en richt zich daarbij specifiek op de stad Den Haag.

Het dashboard is bekostigd door de gemeente Den Haag.