Auteur: Jesper van Thor

Competenties, kennis en vaardigheden op het werk

Onderzoek Bedrijfsopleidingen 2020

Over deze publicatie

Eens in de vijf jaar doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek naar de opleidingsactiviteiten van bedrijven. Het doel van dit onderzoek Bedrijfsopleidingen is om meer inzicht te krijgen in het opleidingsbeleid, de inhoud en de uitgaven aan bedrijfsopleidingen. De meest recente editie vond plaats in 2021 over verslagjaar 2020.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn in 2021 diverse vragen toegevoegd. Hierbij gaat het om vragen over competenties, kennis en vaardigheden op het werk en het werkgeversperspectief hierop.

Deze publicatie beschrijft zowel hoe het onderzoek is uitgevoerd als de resultaten van de vragen die op verzoek van OCW zijn opgenomen. Zo komen kennis en vaardigheden van personeel aan de orde, zoals het vereiste niveau voor een bepaalde functie en maatregelen die bedrijven nemen om het niveau aan te laten sluiten. En ook of er binnen bedrijven grote veranderingen hebben plaatsgevonden en welke scholing daarbij hoorde.

In de bijgevoegde tabellen is voor alle onderwerpen een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsgrootte, bedrijfstak en regio.