Studieschuld blijft toenemen

Studenten van de Universiteit Utrecht  wandelen tijdens lunchpauze
© Hollandse Hoogte / Bert Spiertz

Erratum:

Vanwege een niet-doorgevoerde administratieve wijziging in de brondata is de totale studieschuld voor de jaren 2019 – 2022 te laag ingeschat. Volgens de eerste schatting is de totale studieschuld tussen de 0,8 en 2,1 miljard euro hoger dan hieronder vermeld. Dat betekent dat de doorsnee studieschuld tussen de 300 en 800 euro hoger ligt. De exacte bijstelling wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

30-3-2023 - Het nieuwsbericht en de bijbehorende tabel zijn inmiddels aangepast en ook op onze website te vinden.

Begin 2022 bedroeg de gemiddelde studieschuld van alle (oud-)studenten met studieschuld 15,9 duizend euro. Dat is 700 euro meer dan een jaar eerder. Sinds de invoering van het nieuwe leenstelstel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3,5 duizend euro gestegen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De mediane studieschuld was met 9,2 duizend euro een stuk lager. De helft van de studenten heeft dus minder, en de andere helft meer studieschuld dan dat bedrag. 

Gemiddelde studieschuld, 1 januari
JaarGemiddelde studieschuld (x 1 000 euro)
201112,6
201211,8
201311,9
201412,2
201512,4
201612,3
201712,4
201812,9
201914,2
202015,2
2021*15,2
2022*15,9
* voorlopige cijfers

Hoge studieschulden komen steeds vaker voor

Begin 2022 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Na een stijging in de afgelopen jaren is het aantal ten opzichte van 2021 gelijk gebleven. 
Iets meer dan de helft van de mensen met een studieschuld had een schuld van minder dan 10 duizend euro. Soms zijn het kleine bedragen; bij 8 procent stond minder dan 500 euro open.
Het aantal mensen met een hoge studieschuld is toegenomen. In 2022 hadden bijna 300 duizend mensen (18 procent) minimaal 30 duizend euro studieschuld, 180 duizend meer dan in 2015. Ruim 100 duizend mensen hadden een schuld van minstens 50 duizend euro en 1,4 duizend van hen hadden zelfs een schuld van meer dan een ton. In eerdere jaren was dat beduidend minder.

Personen met studieschuld, 1 januari
Jaartot 10 000 euro (x 1 000)10 000 tot 30 000 euro (x 1 000)30 000 tot 50 000 euro (x 1 000)50 000 euro of meer (x 1 000)
2011446,1226,458,223,4
2012531,9244,264,623,0
2013558,8258,571,025,0
2014587,5274,677,128,9
2015617,0292,483,033,1
2016691,0314,990,237,6
2017739,8358,798,640,4
2018777,6418,1110,145,5
2019770,0468,2140,456,5
2020779,1483,4171,569,1
2021*859,3478,3185,885,0
2022*845,3480,1192,2102,3
* voorlopige cijfers

Hoogste studieschuld onder 25- tot 30-jarigen 

Jongeren tot 20 jaar hadden begin 2022 een studieschuld van gemiddeld 2,4 duizend euro. Zij studeren vaak nog, en bouwen meestal nog schuld op. In de leeftijdscategorie van 20 tot en met 25 jaar zijn ongeveer zes op de tien nog actief student, zij bouwen nog schulden op. De rest is bezig met aflossen. De gemiddelde schuld bedroeg 13,2 duizend euro.
Mensen tussen de 25 en 30 jaar hadden de grootste studieschuld. Zij zijn doorgaans klaar met hun studie en lossen af. Hun studieschuld bedroeg gemiddeld 20,3 duizend euro. Personen van 30 jaar of ouder hadden een studieschuld van gemiddeld 18,1 duizend euro.

Begin 2022 bedroeg de gemiddelde studieschuld van mannen 16,2 duizend euro. Met 15,5 duizend euro lag dit bij vrouwen iets lager. 

Gemiddelde studieschuld, 1 januari
 Gemiddelde studieschuld (x 1 000 euro)
Totaal15,9
Tot 20 jaar2,4
20 tot 25 jaar13,2
25 tot 30 jaar 20,3
30 jaar of ouder18,1
Man16,2
Vrouw15,5
* voorlopige cijfers

Totale studieschuld opgelopen naar bijna 26 miljard euro

De totale studieschuld van huidige en oud-studenten was 25,7 miljard euro begin 2022. Dat is een toename van 1,3 miljard euro (of 5,5 procent) ten opzichte van het jaar ervoor. De studieschuld loopt elk jaar op en is sinds 2015, het jaar dat het leenstelsel is ingevoerd, verdubbeld.

Totale studieschuld, 1 januari
JaarTotale studieschuld (mld euro)
20119,5
201210,2
201310,9
201411,8
201512,7
201613,9
201715,4
201817,5
201920,4
202022,8
2021*24,4
2022*25,7
* voorlopige cijfers