Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 6 van 6

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2019

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Publicaties

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Cijfers

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2018

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2018

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Groningen, 2014

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Groningen, 2014.

Cijfers

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

Artikelen

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Artikelen

Solidariteit in de gezondheidszorg

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. De meeste Nederlanders ondersteunen dit principe. Zij zijn van mening dat ouderen, mensen met een niet zo...

Artikelen
Artikelen

Gezondheid en welvaart van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Naast inkomen is ook vermogen een belangrijke welvaartsindicator om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Meer ouderen met een laag vermogen hebben...

Artikelen

Het armoederisico in Vaals, cijfers en methodiek

Huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in grensgemeente Vaals

Artikelen

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2018

De Parade van Pen laat de inkomensverdeling in 2018 tussen huishoudens zien. Deze ongelijkheid piekte in 2014.

Artikelen

Meer dan 400 duizend kinderen met risico op armoede

In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen.

Artikelen

Bijna 1 op de 10 zzp’ers loopt risico op armoede

Van de zelfstandigen met personeel had 5,2 procent een laag inkomen, bij werknemers was dat 1,7 procent.

Artikelen

Vertrouwen consumenten met hoog inkomen sterk gedaald

In het eerste kwartaal van 2008 was het consumentenvertrouwen fors lager dan een jaar eerder. De stemming onder consumenten met de hoogste inkomens daalde sterker dan onder mensen met een laag...

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van personen; huishoudenskenmerken

Armoede, risico op armoede, laag inkomen, personen, kinderen Voornaamste inkomensbron, woonsituatie, samenstelling huishoudens

Cijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,personen Geslacht,leeftijd,migratieachtergrond,positie in huishouden

Cijfers

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, inkomensbron

Cijfers