Regionale verschillen in vruchtbaarheid: een verklarend model

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005