Minimaal nodig geacht inkomen gestegen

In 1998 hadden huishoudens naar eigen zeggen gemiddeld minimaal 32 300 gulden netto per jaar nodig om rond te komen. Dit bedrag is in de periode 1991-1998 met ruim 9% gestegen. Het gemiddeld besteedbare huishoudensinkomen lag in deze periode steeds rond de 49 000 gulden. Beide bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Alleenstaanden hoeven slechts voor zichzelf te zorgen. Zij kunnen daarom met minder geld rondkomen dan een (echt)paar of een gezin met kinderen. Voor alleenstaanden ligt het gemiddelde minimaal benodigd geachte huishoudensinkomen dan ook lager dan dat van paren; dat van paren zonder kinderen ligt weer lager dan dat van paren met kinderen. Maar voor alle huishoudensgroepen nam het tussen 1991 en 1998 toe.

Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen
0679g1.gif (5614 bytes)

Naarmate huishoudens een hoger inkomen hebben, vinden ze ook een hoger bedrag minimaal noodzakelijk. Huishoudens met een laag inkomen hadden in 1998 gemiddeld minimaal 24 300 gulden aan inkomen nodig. Dit is bijna 10 000 gulden minder dan huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. Die gaven gemiddeld aan minimaal 33 900 gulden nodig te hebben. Dit verschil tussen beide inkomensgroepen bleef tussen 1991 en 1998 vrijwel constant.

Aan de ene kant hebben huishoudens een hoger inkomen nodig doordat de vaste lasten zijn toegenomen. In 1997/'98 gaven huishoudens (gecorrigeerd voor inflatie) gemiddeld ruim 2 000 gulden meer uit aan zaken als huur, energie en verzekeringen dan in 1990/'91. Maar aan de andere kant veranderen ook de opvattingen over het minimale consumptiepakket. Daardoor verandert ool het inkomen dat huishoudens minimaal denken nodig te hebben.

Eén op de tien huishoudens had in 1998 een inkomen dat lager was dan dat wat zijzelf minimaal noodzakelijk vonden. Het verschil bedroeg rond de 20%. Hierbij gaat het om ruim 675 000 huishoudens.

Een huishoudensinkomen dat gedurende langere tijd laag is, wordt vaker ontoereikend gevonden om de eindjes aan elkaar te knopen. In 1998 was bij 22% van de mensen die minstens een jaar lang een laag huishoudensinkomen hadden, het ontvangen inkomen lager dan het inkomen dat zij minimaal noodzakelijk vonden. Bij de mensen die al minstens vier jaar lang deel uitmaakten van een huishouden met een laag inkomen, was dat 30%.

Ontvangen huishoudensinkomen minder dan minimaal nodig geacht, 1998
0679g2.gif (4736 bytes)

Ger Linden

Bron: CBS/SCP, Armoedemonitor 2000 (hoofdstuk 3)