Langdurig laag inkomen bij 6% huishoudens

Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen van de laatste jaren hadden in 1998 nog meer dan 900 000 huishoudens in Nederland een laag inkomen. Bijna 400 000 huishoudens moesten al tenminste vier jaar van een dergelijk inkomen rondkomen. Het gaat dan om ruim 6% van alle huishoudens in Nederland.

Vanaf 1992 steeg het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen licht. In 1998 vond een ommekeer plaats. Voor het eerst daalde het aantal huishoudens dat langdurig een laag inkomen heeft.

Huishoudens met laag inkomen
0665g1.gif (5251 bytes)

Van de niet-westers allochtone huishoudens moet 15% langdurig van een laag inkomen rondkomen. Dit is driemaal zo vaak als onder autochtone huishoudens. In 1998 had ruim 5% van de autochtone en 7% van de westers allochtone huishoudens al ten minste vier jaar een laag inkomen.

Alleenstaanden en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben vaak langdurig een laag inkomen, (echt)paren minder vaak. Opvallend is dat bij niet-westers allochtonen ook de (echt)paren relatief vaak afhankelijk van een laag inkomen zijn.

Huishoudens met langdurig laag inkomen naar herkomst, 1998
0665g2.gif (6285 bytes)

Sabine Lucassen
Bron: CBS, Sociaal-Economische Dynamiek 2000