Zoekresultaten

149 resultaten voor keyword:lage inkomens
149 resultaten voor keyword:lage inkomens

Pagina 4 van 6

Cijfers

Armoedesignalement 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties
Artikelen

Koopkracht daalt ook in 2013

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2013 met 1,1 procent afgenomen. De koopkracht daalde daarmee voor het vierde jaar op rij, geheel in lijn met de economische crisis en de oplopende...

Artikelen

Besteedbaar inkomen per gemeente in 1995, 1996 en 1997

Maatwerktabellen over het gemiddeld besteedbaar inkomen per gemeente in 1995, 1996 en 1997. Opdrachtgever: De Nederlandse Bank.

Cijfers

Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen, kenmerken en verklaringen

Dit rapport bevat resultaten over de samenstelling van de groep werkenden met een langdurig laag inkomen en de factoren die een rol spelen bij het hebben van een langdurig laag inkomen....

Artikelen

Frequentie en kwaliteit van sociale contacten

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft frequent contact met familieleden, vrienden en – in iets mindere mate – buren. Degenen met frequent contact zijn vooral jongeren, niet-westerse...

Artikelen

Armoedesignalement 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Grootste huurstijging sinds 1994

De woninghuren zijn in juli 2013 met gemiddeld 4,7 procent gestegen. Het is de grootste huurstijging sinds 1994. De huren stegen het meest voor huurders met de hoogste inkomens bij sociale...

Artikelen

Armoede in 2011 sterk toegenomen

Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag verschenen Armoedesignalement 2012. In het rapport geven onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de...

Artikelen

Armoedesignalement 2012

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Inkomensdynamiek gemeente Amsterdam en metropoolregio Amsterdam

Een rapport en aanvullende maatwerktabellen over verhuizingen in Amsterdam en in de metropoolregio Amsterdam in 2001-2008 naar inkomen. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Cijfers

Armoedesignalement 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Solidariteit in de gezondheidszorg

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. De meeste Nederlanders ondersteunen dit principe. Zij zijn van mening dat ouderen, mensen met een niet zo...

Artikelen

Kinderen van ouders met een laag inkomen lopen later meer risico op armoede

Kinderen die opgegroeid zijn in een gezin met een laag inkomen lopen later meer risico op armoede dan kinderen uit een gezin met een hoger inkomen. Dat geldt voor dochters nog meer dan voor zonen.

Artikelen
Artikelen

Hoogste aandeel langdurig lage inkomens in Amsterdam

Huishoudens die al vier jaar of langer moeten rondkomen van een laag inkomen zijn vooral te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vier van de tien gemeenten met de meeste kans op langdurige...

Artikelen

Armoede in 2009 toegenomen

In 2009 is de armoede in Nederland gestegen.

Artikelen

Oudere met lager inkomen krijgt vaker bezoek van huisarts thuis

Ongeveer negen op de tien 75-plussers hadden in 2008 minstens eenmaal contact met de eigen huisarts.

Artikelen

Inkomensverschillen en kans op armoede licht gestegen

De inkomensverschillen zijn het kleinst tussen paren met kinderen, het grootst onder alleenstaanden en zelfstandigen. Ruim een half miljoen huishoudens moesten in 2008 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Waar zit het risico op armoede?

Sociaal Bestek, april 2010

Artikelen

Gezondheid en welvaart van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Naast inkomen is ook vermogen een belangrijke welvaartsindicator om gezondheidsverschillen te onderzoeken. Meer ouderen met een laag vermogen hebben...

Artikelen

De inkomenssituatie van alleenstaande moeders

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen