Zes procent nooit op internet

© ANP
Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 6 procent, ongeveer 886 duizend mensen, in 2018 aan nog nooit internet te hebben gebruikt. In 2012 was dat 10 procent. Vooral 75-plussers behoren tot de niet-gebruikers. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’ van het CBS.

Nooit internet gebruikt
Leeftijd2018 (%)2012 (%)
Totaal610
12 tot 25 jaar1
25 tot 45 jaar21
45 tot 65 jaar46
65 tot 75 jaar1043
75 jaar of ouder3266

Bijna de helft van de Nederlanders van 12 jaar of ouder die nooit op internet zitten, was 75 jaar of ouder. De groep 75-plussers die nog nooit online is geweest, is wel kleiner geworden. In 2012 zei 66 procent van de personen in deze leeftijdscategorie nog nooit internet te hebben gebruikt. Vervolgens daalde dit naar 50 procent in 2015 en 32 procent in dit jaar.

Ook bij de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar is het aandeel dat nog nooit gebruik heeft gemaakt van het internet (10 procent) lager dan in 2012, toen dat nog 43 procent was. In de leeftijdscategorie 45 tot 65 was 4 procent nog nooit online geweest. Personen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar maken bijna allemaal gebruik van het internet.

75-plussers die geen internet gebruiken
Geslacht2018 (%)2012 (%)
Man2054
Vrouw4174

Niet-internettende ouderen vaak laagopgeleid en vrouw

Onder de 75-plussers zijn het vaker vrouwen dan mannen die geen internet gebruiken. In 2018 gaf 41 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen van 75 jaar of ouder aan nooit op het web te zitten. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn het vooral vrouwen die niet actief zijn. 

Laagopgeleide 75-plussers horen vaker bij de niet-internetters (44 procent) dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten (11 procent). In de overige leeftijdscategorieën zijn het ook vooral de laagopgeleide Nederlanders die aangeven niet op het web te surfen.

Opleidingsniveau 75-plussers die geen internet gebruiken
Opleidingsniveau2018 (%)2012 (%)
Laag4479
Middelbaar1849
Hoog1138

Geen interesse of online handigheid

Van de mensen die geen internet gebruikten had 46 procent in 2018 thuis ook geen toegang tot het web. De resterende 54 procent heeft wel een internetverbinding thuis, maar maakt hier geen gebruik van.

Personen zonder internetverbinding thuis, gaven in 2017 aan simpelweg geen interesse te hebben in het internet of ze vonden het niet zinvol (64 procent). Andere veelgenoemde redenen waren gebrek aan kennis of vaardigheden (35 procent). Ook werd door 15 procent genoemd dat bezorgdheid over privacy en veiligheid een rol speelt om thuis geen internet te hebben, of dat de benodigde apparatuur te duur is.

Dagelijks internetgebruik

In 2018 was 86 procent van de Nederlanders dagelijks online. In 2012 was dat nog 76 procent. Meer dan 95 procent van de 12- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden gebruikten het internet dagelijks. Ook 45 procent van de 75-plussers is dagelijks op het web.