Meten interneteconomie op internationale agenda

/ Auteur: Miriam van der Sangen
thuisbezorgdozen van Bol.com
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
Eind 2017 was het meten van de interneteconomie tijdens een internationale conferentie in Mexico één van de hoofdthema’s. Het CBS liet er zien hoe het met innovatief big data onderzoek - in samenwerking met Google en Dataprovider - de omvang van de Nederlandse interneteconomie in kaart bracht. De CBS-aanpak en methode oogstte veel internationale waardering

Mogelijkheden

Met behulp van big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen. Innovatiemanager Barteld Braaksma van het CBS was daar nauw bij betrokken. ‘Het zijn er zo’n 50.000 in totaal, die samen de kern van de interneteconomie vormen. Denk bijvoorbeeld aan webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven. Het vertrekpunt van het onderzoek is het bestand van Dataprovider met alle Nederlandse websites en bijbehorende kenmerken. Vervolgens hebben we deze websites gekoppeld aan het bedrijvenregister van het CBS om ook informatie over onder andere omzet en werkgelegenheid te kunnen bepalen. De combinatie van big data met reguliere CBS-statistieken leverde een eerste berekening op van de omvang van de Nederlandse interneteconomie.’ Braaksma presenteerde de CBS-aanpak en methode tijdens de conferentie. Uit de reacties van de deelnemers bleek dat het CBS-onderzoek veel mogelijkheden biedt, maar dat er in deze beginfase van het onderzoek voor een aantal zaken ook nog naar oplossingen moet worden gezocht.

Praktisch en pragmatisch

Ricardo Rodriguez is werkzaam als directeur bij het Nationale Instituut voor Statistiek, Geografie en Informatica (INEGI) in Mexico. Deze organisatie verzamelt economische, sociale en geografische data. Namens INEGI was Rodriguez organisator van de conferentie. Hij toont zich ingenomen met de wijze waarop het CBS de interneteconomie in kaart bracht. ‘Het is een hele praktische en pragmatische manier door Nederlandse websites aan de hand van een big data methodologie te koppelen aan Nederlandse bedrijven. We willen kijken of we in Mexico een soortgelijke aanpak kunnen uitwerken. Het is een beginpunt, want veel consequenties en implicaties zijn nog niet duidelijk. We starten in elk geval vanaf 23 januari aanstaande een aantal sessies om in 8 stappen de Nederlandse aanpak te beoordelen. Dat gebeurt in samenwerking met het CBS, dat een adviserende rol heeft.'

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat het CBS-onderzoek naar de interneteconomie veel mogelijkheden biedt

OECD-taskforce

Tijdens de conferentie was Hamish Grant één van de vele internationale deelnemers. Hij is senior onderzoeker bij de Nationale Rekeningen van het statistiekbureau van Nieuw-Zeeland. Vanuit die functie is hij nauw betrokken bij de OECD-taskforce die bestudeert hoe internet- en online gerelateerde activiteiten in het Bruto Binnenlands Product verwerkt kunnen worden. Wat zijn de belangrijkste problemen die opgelost moeten worden? ‘De bestaande bronnen voor de Nationale Rekeningen zijn niet zodanig opgezet dat de activiteiten die betrekking hebben op de digitale economie gemakkelijk te traceren zijn. Er zijn daarvoor andere informatiebronnen nodig. Ook moeten we grip krijgen op de interacties tussen bedrijven die op digitale platforms opereren over verschillende landen heen. Er zijn dus nog wel wat zaken die verder moeten worden uitgezocht.’