ICT-vaardigheden van Nederlanders

Cijfers over vaardigheden die Nederlanders bezitten in het gebruik van ICT in het algemeen en op de deelgebieden informatie, communicatie, computers/online diensten en software in het bijzonder.
In de enquête ICT-gebruik huishoudens en personen worden Nederlanders van 12 jaar of ouder bevraagd over activiteiten die zij uitvoeren op het internet. Met deze informatie stelt het CBS indicatoren samen die de ICT-vaardigheden van de Nederlandse bevolking in kaart brengen. Alle EU-landen passen dezelfde methode toe, waardoor uitkomsten van Nederland internationaal vergelijkbaar zijn.