Jongeren onvoorzichtiger op onbeveiligde wifi-netwerken

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk. Jongeren maken het meest gebruik van deze netwerken en houden het minste rekening met mogelijke risico’s, zoals privacyschending. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Gebruikers van wifi-netwerken die niet zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord riskeren dat hun gegevens worden bekeken door anderen. Zeven op de tien internettende 18- tot 25-jarigen maken gebruik van zulke netwerken, en één op de tien internettende 75-plussers.

Gebruik van onbeveiligde, openbare wifi-netwerken, 2016
 Gebruik Wifi
Totaal49,7
18 tot 25
jaar
70,6
25 tot 35
jaar
59,3
35 tot 45
jaar
59,6
45 tot 55
jaar
50,5
55 tot 65
jaar
43,6
65 tot 75
jaar
23,3
75 jaar
en ouder
11,3

Van de mensen die wel eens verbinding maken met onbeveiligde, openbare wifi-netwerken, zegt 34 procent het gebruik te beperken vanwege zorgen om de veiligheid. Dat doen ze door af te zien van wifi-gebruik of door in te loggen op een beveiligd netwerk, als dat mogelijk is. Een kwart van de jongeren en iets meer dan de helft van de 65-plussers beperkt het gebruik vanwege veiligheidszorgen.

Beperking gebruik onbeveiligde, openbare wifi-netwerken vanwege veiligheidszorgen, 2016
 Beperkt gebruik
Totaal34
18 tot 25
jaar
25
25 tot 35
jaar
30,6
35 tot 45
jaar
33,2
45 tot 55
jaar
34,2
55 tot 65
jaar
41,7
65 jaar
of ouder
53,2

Internetters kunnen ook uit voorzorg het surfgedrag aanpassen bij het gebruik van onbeveiligde, openbare netwerken, bijvoorbeeld door niet te bankieren op internet. Vier op de tien gebruikers van openbare, onbeveiligde wifi-netwerken zeggen zich altijd bewust te zijn van de activiteiten die zij wel en niet doen als zij op zo’n netwerk zitten. Bijna twee op de tien gebruikers zijn zich dit meestal bewust. Oudere en hoogopgeleide gebruikers gaan vaker dan gemiddeld bewust om met internet op onbeveiligde netwerken.

Bewust internetten op onbeveiligde, openbare wifi-netwerken, 2016
 Nee, nooitJa, somsJa, meestalJa, altijd
Totaal22,916,51941,6
18 tot 25
jaar
35,119,816,228,8
25 tot 35
jaar
22,416,319,242,1
35 tot 45
jaar
25,518,41838,2
45 tot 55
jaar
19,916,821,242,1
55 tot 65
jaar
14,412,921,551,2
65 jaar
en ouder
11,29,517,162,3

De meest genoemde reden die internetgebruikers noemen om niet actief zijn op openbare, niet-beveiligde wifi-netwerken, is dat ze daar geen behoefte aan hebben. Ruim de helft van de internetgebruikers geeft dit aan. Daarnaast zegt 43 procent dat twijfels over de veiligheid een rol spelen.