Zoekresultaten

141 resultaten voor keyword:energieverbruik
141 resultaten voor keyword:energieverbruik

Pagina 5 van 6

Energieverbruik niet eerder zo hoog

In 2010 was het energieverbruik ruim 7 procent hoger dan in 2009. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt.

Artikelen

Aandeel duurzame energie naar 4 procent

Het verbruik van duurzame energie in Nederland kwam in 2009 uit op ongeveer 4 procent van het binnenlands energieverbruik.

Artikelen

Minder energie verbruikt in 2009

In 2009 was het energieverbruik in Nederland ruim 2 procent lager dan een jaar eerder. Deze daling is in de eerste drie kwartalen gerealiseerd.

Artikelen

Definitieve cijfers duurzame energie 2008, toelichting op bijstellingen

Onlangs zijn de definitieve cijfers duurzame energie 2008 op StatLine verschenen. Ten opzichte van de nader voorlopige cijfers van juni 2008 en de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 is er...

Artikelen

Daling energieverbruik vermindert uitstoot koolstofdioxide

In de eerste acht maanden van 2009 is ruim 4 procent minder energie verbruikt dan in dezelfde periode van 2008. Hierdoor is ook de uitstoot van koolstofdioxide gedaald.

Artikelen

Bij een derde van de woningen met een energielabel kan het energieverbruik fors omlaag

Van de bijna 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel valt één op de drie in energieklasse E, F of G. Dat betekent dat het energieverbruik relatief hoog is en er veel energiebesparende...

Artikelen

Glasgroenten: van grond tot mond

In dit artikel wordt de Nederlandse glastuinbouw belicht waarbij de gehele keten van tomaten, paprika’s en komkommers van producent tot consument wordt doorlopen.

Artikelen

Energieverbruik in 2008 gedaald

Het energieverbruik in Nederland was in 2008 iets lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Het energieverbruik voor warmte afgeleid uit de Energiebalans

In dit artikel wordt aangegeven hoe het energieverbruik voor warmte kan worden afgeleid uit de Energiebalans van het CBS. Daarbij wordt het energieverbruik afgezet tegen het verbruik voor drie andere...

Artikelen

Energierekening valt 144 euro hoger uit

Op basis van de tarieven in juli 2008 betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 1 869 euro per jaar aan gas en elektriciteit. Dat is 144 euro meer dan in juli 2007.

Artikelen

Revisie tijdreeksen energie, 1900 tot en met 1994

In het verleden zijn de cijfers van de fysieke energiestatistieken enkele malen herzien vanwege andere methodologische keuzen en verbeterd statistisch grondmateriaal. Al deze herzieningen zijn...

Artikelen

Trendbreuk: invoer elektriciteit in 2007 gedaald

Energy Magazine, nummer 4, april/mei 2008

Artikelen

Energierekening stijgt iets, maar belastingdeel hoog

Energy Magazine nr. 3, maart 2008

Artikelen

Economie groeit sneller dan het energieverbruik

Energy Magazine, nummer 2, februari 2008

Artikelen

Energieprijzen stijgen licht

In januari 2008 betaalde een gemiddeld Nederlands huishouden 1,5 procent meer voor zijn gas en elektriciteit dan een maand eerder.

Artikelen
Publicaties

Statistisch Bulletin no. 4

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Conjunctuur.

Artikelen

Huishoudens blijven meer besteden

Huishoudens hebben in november vorig jaar 2,0 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in november 2005. Aan goederen gaven ze 2,4 procent meer uit en aan diensten 1,7 procent meer.

Artikelen

25 Jaar Statistiek Zuivering van afvalwater in vogelvlucht

De statistiek Zuivering van afvalwater bestaat dit jaar 25 jaar. Dit artikel staat stil bij de ontwikkelingen in zuiveringstechnologie, rendementen, emissies, slibverwerking, energieverbruik, en de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen