Productie duurzame energie stijgt

Het aandeel duurzame energie in de Nederlandse energievoorziening neemt toe. In 2004 was 1,8 procent van het totale binnenlandse energieverbruik uit duurzame binnenlandse bronnen afkomstig. In 2003 was dat nog 1,5 procent. Vooral wind en meegestookte biomassa droegen bij aan deze toename.

Aandeel duurzame energie uit binnenlandse energiebronnen

Aandeel duurzame energie uit binnenlandse energiebronnen

Meer duurzame elektriciteit

De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit steeg van 3,3 procent van het totale elektriciteitsverbruik in 2003 naar 4,5 procent in 2004. Ook deze stijging wordt veroorzaakt door de toename van de productie van windenergie en het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Het laatste is zelfs verdubbeld van 2003 op 2004.

Herstel van meestoken biomassa

In 2003 was het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nog afgenomen ten opzichte van 2002, onder meer vanwege een ongunstig subsidieregime in de eerste helft van 2003 en technische problemen.

In de tweede helft van 2003 en de eerste helft van 2004 was al een toename zichtbaar. In de tweede helft van 2004 steeg de biomassaverbranding voor elektriciteitsproductie tot recordhoogte. De biomassaverbranding bestaat voor meer dan 80 procent uit het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales.

Biomassaverbranding voor elektriciteitsproductie

Biomassaverbranding voor elektriciteitsproductie

Verdubbeling windenergie

De hoeveelheid geproduceerde windenergie is in twee jaar tijd verdubbeld. In 2004 nam deze hoeveelheid toe met circa 40 procent ten opzichte van 2003. Dit was het gevolg van een uitbreiding van de opgestelde capaciteit en de toename van de hoeveelheid wind.

Reinoud Segers en Dào Nguyen

Bron: StatLine

  • Duurzame energie; jaarcijfers
  • Duurzame energie: kwartaalcijfers