Energierekening omhoog ondanks belastingverlaging

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in januari 2007 4,8 procent meer voor zijn energierekening dan in december 2006. De stijging is aanmerkelijk minder dan de stijging een jaar eerder, dankzij de afschaffing van de MEP-heffing.

Mutaties energierekening

Mutaties energierekening

85 euro meer

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2007 als gevolg van de tariefverhoging 1 865 euro voor de energierekening. Dat is ruim 85 euro meer dan op basis van de energietarieven van december 2006. De helft van de energierekening bestaat uit de leveringskosten voor aardgas en elektriciteit. Een derde van de rekening bestaat uit energiebelasting en BTW. De overige 17 procent wordt in rekening gebracht voor het transport van de energie.

Opbouw energierekening

Opbouw energierekening

Levering elektriciteit 18,5 procent duurder

Ten opzichte van december 2006 zijn vooral de leveringskosten fors gestegen. Voor de levering van elektriciteit wordt op de energierekening maar liefst 18,5 procent meer gerekend. Voor aardgas betaalt een gemiddeld huishouden 10,6 procent meer. De afschaffing van de MEP-heffing biedt daarmee geen volledige compensatie voor de gestegen leveringskosten. Ten opzichte van december 2006 zijn de transportkosten nauwelijks toegenomen.

Consumentenprijsindex (2000 = 100)

Consumentenprijsindex

Aardgas sinds 2000 ruim twee keer zo duur

De energierekening is sinds 2000 ruim 75 procent omhoog gegaan. Voor aardgas wordt ruim twee keer zoveel betaald en voor elektriciteit bijna 50 procent meer. Daarmee stijgt de energierekening veel meer dan de consumentenprijsindex die in dezelfde periode toenam met 14,7 procent.

Joost Huurman en Henk Verduin