25 Jaar Statistiek Zuivering van afvalwater in vogelvlucht

3-11-2006 14:00

De statistiek Zuivering van afvalwater bestaat dit jaar 25 jaar. Dit artikel staat stil bij de ontwikkelingen in zuiveringstechnologie, rendementen, emissies, slibverwerking, energieverbruik, en de kosten en investeringen in deze 25 jaar.