Zoekresultaten

26 resultaten voor keyword:eenoudergezin
26 resultaten voor keyword:eenoudergezin

Pagina 1 van 2

Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind

Aantal huishoudens met minstens één zelfstandige en minstens één minderjarig kind, naar inkomensklassen, 2021.

Cijfers

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2015

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel

Cijfers

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio

Cijfers

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.

Cijfers

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.

Cijfers

Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Volgens de Huishoudensprognose 2021-2070 neemt het aantal huishoudens toe tot 9,8 miljoen in 2070. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Publicaties

Een op drie kinderen brengt deel jeugd door in eenouderhuishouden

Deze publicatie bevat gegevens over kinderen die in 2019 vanaf hun geboorte 18 jaar aangesloten in Nederland hadden gewoond en een periode tijdens hun jeugd in een eenouderhuishouden hebben...

Artikelen

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

hoe ver wonen gescheiden ouders van elkaar en welke motieven spelen een rol in de keuze waar te wonen

Publicaties

Bijna 1 op de 10 baby’s wordt geboren in eenoudergezin

In 2017 werden 15 duizend baby’s geboren bij een alleenstaande moeder, 9 procent van alle levendgeboren kinderen. In 2010 was dat nog dat ruim 7,5 procent. In 2010 kwam 58 procent van de pasgeboren...

Artikelen

Welvarende paren, kwetsbare eenoudergezinnen

Mensen die samenwonen zijn het meest welvarend en het vaakst tevreden, vooral als ze geen kinderen hebben

Artikelen

11 procent van de jongeren krijgt jeugdhulp

Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen relatief vaak uit een eenoudergezin.

Artikelen

Meer huishoudens langdurig onder lage-inkomensgrens in 2015

Het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens nam in 2015 toe met 27 duizend tot 221 duizend.

Artikelen

Steeds meer minderjarigen wonen bij één ouder

Bijna 15 procent van alle minderjarigen woonde in 2014 in een eenoudergezin. De gezinnen waarin kinderen opgroeien zijn de afgelopen 15 jaar veranderd. Er wonen meer 0- tot 18-jarigen in een...

Artikelen

Een op de zeven minderjarige kinderen woont in eenoudergezin

In Nederland wonen 3,5 miljoen minderjarige jongeren. Een op de zeven van hen woont bij een van de ouders. Dit aandeel varieert sterk per gemeente.

Artikelen

Mannen en vrouwen in Nederland

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Ondanks de voortdurend veranderende samenstelling vande Nederlandse bevolking en huishoudens zijn vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen nog steeds fors...

Artikelen

Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen
Artikelen

Modelleren van huishoudens in het model PEARL

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In juli 2008 is de actualisering van de regionale prognose met het model PEARL door het Bureau van de Leefomgeving en het CBS gepubliceerd. De prognose van het...

Artikelen

Naar een half miljoen alleenstaande ouders in Nederland

Het aantal alleenstaande ouders blijft toenemen. Dat komt door het uit elkaar gaan van zowel gehuwde als niet-gehuwde paren met kinderen.

Artikelen

Jongeren uit eenoudergezin stappen vaker over naar lager schoolniveau

Van de brugklassers in het beroepsgerichte vmbo die niet zijn blijven zitten, is na vier jaar 11 procent overgestapt naar een hogere schoolsoort.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen