Zoekresultaten

117 resultaten voor keyword:cultuur
117 resultaten voor keyword:cultuur

Pagina 1 van 5

Een kijkje in de Zuid-Koreaanse keuken

Zuid-Korea staat vooral bekend om zijn industrie. Grote merken als Hyundai, Samsung en Kia zijn ook in ons land niet onbekend. Dat het daarnaast een land is met een eeuwenoude cultuur, keizerlijke...

Artikelen
Artikelen

Trust and Dissemination in Official Statistics

We discuss the relation between trust and statistical dissemination, drawing on examples from the Netherlands and comparing with other European countries. Dutch citizens have a fair amount of...

Artikelen

Winkels en (vrijetijds)voorzieningen

Het aantal winkels en (bedrijfs)vestigingen in de detailhandel, dienstverlening, horeca, cultuur en sport.

Cijfers

Cultuur in beeld, 2015

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector alsmede de bijdrage van de culturele sector aan het bruto binnenlands product. Opdrachtgever: Ministerie...

Cijfers

Arbeidsmobiliteit van onderwijspersoneel 2004-2008

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS maatwerktabellen berekend over de instroom en de uitstroom van...

Cijfers

Satellietrekening cultuur en media 2015

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Publicaties

Stagiaires in de culturele sector, 2009-2013.

Maatwerktabel over de ontwikkeling van het aantal stageplaatsen in de culturele sector (2009-2013) en bij culturele BIS-instellingen en rijkscultuurfondsen (2010-2013). Opdrachtgever:...

Cijfers

Rijksmonumenten; regio (indeling 2016) 2013 - 2016

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente

Cijfers

Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, voor het jaar 2021* met extra uitsplitsingen naar genre.

Cijfers

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de...

Cijfers

Cultuur in Beeld 2018

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers

Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

Cijfers

Careers of Doctorate Holders

Deze tabellenset bevat een aantal demografische kenmerken van gepromoveerden in Nederland in 2007. Het onderzoek is onderdeel van een internationale studie naar loopbanen van gepromoveerden en is...

Artikelen
Artikelen

Maatwerktabellen kunstenaars met een WWIK-uitkering in 2007 en 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van de Stichting Kunstenaars, Cultuur en Ondernemerschap (Kunstenaars&CO) maatwerktabellen samengesteld over kunstenaars die in 2007 en 2008...

Cijfers

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Cijfers

Vermaakconsumenten

Op 2 oktober 1951 vond de eerste televisie-uitzending plaats. Staatssecretaris J. Cals opende het eerste televisieavondje met de woorden dat na massa-arbeid nu de massarecreatie vat kreeg op de...

Artikelen

Cultuur en maatschappij niet meer meest populair bij meisjes in havo 4

In 2007/’08 hebben meisjes in de 4e klas van het havo veel minder vaak het profiel Cultuur en maatschappij gekozen dan in de schooljaren daarvoor.

Artikelen

Wie doen er aan sport en cultuur?

De Vrijetijdsomnibus 2012 is een onderzoek naar het bezoek aan en de beoefening van sport en cultuur door de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Sociaal en Cultureel...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bijdrage cultuur en media aan economie 3,7 procent

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp) bedraagt 3,7 procent.

Artikelen

Molenwaard gemeente met meeste monumentale molens

De gemeente Molenwaard heeft 43 molens met de status van rijksmonument.

Artikelen