Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:cultuur
67 resultaten voor keyword:cultuur

Pagina 2 van 3

Ontwikkeling en financiering van de zorglasten sinds 2006

In dit artikel wordt geanalyseerd hoe de collectief gefinancierde zorguitgaven zich sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 hebben ontwikkeld. Verder wordt ingegaan op de...

Artikelen

Werkgelegenheid culturele instellingen met rijkssubsidie daalt met 15 procent

Bij de culturele instellingen met rijkssubsidie werkten eind 2013 ruim 13 procent minder mensen dan in 2010. In deze periode is een structurele bezuiniging van 200 miljoen doorgevoerd op de middelen...

Artikelen

Een kijkje in de Zuid-Koreaanse keuken

Zuid-Korea staat vooral bekend om zijn industrie. Grote merken als Hyundai, Samsung en Kia zijn ook in ons land niet onbekend. Dat het daarnaast een land is met een eeuwenoude cultuur, keizerlijke...

Artikelen

Kiezers ervaren economie al jaren als grootste probleem

Nederlandse kiezers maken zich de laatste jaren vooral zorgen over economie en financiën, maar zien ook een bedreiging van de cultuur. Dat blijkt uit de vandaag bij het CBS verschenen publicatie over...

Artikelen

Vooronderzoek satellietrekening cultuur en creatieve industrie

Rapport over de mogelijkheid tot het opstellen van een satellietrekening cultuur en creatieve industrie. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen

Artikelen

Buitenlandse kenniswerkers in Nederland

In het tiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 is onderzoek gedaan naar de verspreiding van buitenlandse kenniswerkers over verschillende typen bedrijven en over de regio’s van...

Artikelen

Wie doen er aan sport en cultuur?

De Vrijetijdsomnibus 2012 is een onderzoek naar het bezoek aan en de beoefening van sport en cultuur door de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Sociaal en Cultureel...

Artikelen

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen

Urban Audit V 2012, Nederlandse steden in Europees perspectief

In 2012 is de vijfde Urban Audit uitgevoerd door Eurostat. Dit project heeft tot doel voor de lidstaten vergelijkbare informatie te verkrijgen over de leefsituatie in de grootste steden van de...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 11

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

Statistisch Bulletin nr.41

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Trust and Dissemination in Official Statistics

We discuss the relation between trust and statistical dissemination, drawing on examples from the Netherlands and comparing with other European countries. Dutch citizens have a fair amount of...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Binnensteden en hun bewoners

Steeds meer mensen kiezen voor het wonen in de binnenstad. De nabijheid van voorzieningen als winkels, horeca en theater en de aanwezigheid van verschillende culturen zijn voordelen voor...

Artikelen

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en...

Publicaties

Leven in Nederland 2009: gemeenten becijferd en beschouwd

In Leven in Nederland 2009 interpreteert en verkent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gevolgen van lokaal beleid en analyseert en beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de...

Artikelen

Sterke groei zelfstandigen zonder personeel

Sociaalecononomische trends, 3e kwartaal 2009

Artikelen

Careers of Doctorate Holders

Deze tabellenset bevat een aantal demografische kenmerken van gepromoveerden in Nederland in 2007. Het onderzoek is onderdeel van een internationale studie naar loopbanen van gepromoveerden en is...

Artikelen

Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg.

Artikelen

Rijk houdt minder over in 2007

In 2007 bedroegen de inkomsten van het Rijk 153,3 miljard euro. Dat is 8,1 miljard euro meer dan in 2006. De uitgaven namen met 8,9 miljard euro toe. Het vorderingenoverschot van het Rijk is hierdoor...

Artikelen

Cultuur en maatschappij niet meer meest populair bij meisjes in havo 4

In 2007/’08 hebben meisjes in de 4e klas van het havo veel minder vaak het profiel Cultuur en maatschappij gekozen dan in de schooljaren daarvoor.

Artikelen