Zoekresultaten

117 resultaten voor keyword:cultuur
117 resultaten voor keyword:cultuur

Pagina 2 van 5

Professionele podia in Eindhoven, 2012-2017

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2017

Cijfers

Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten dat georganiseerd is binnen openbare bibliotheekorganisaties, over de jaren 2017-2020*.

Cijfers

Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia

Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, naar podiumgrootte, voor het jaar 2021*.

Cijfers

Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2010-2013)

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector.Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cijfers

Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020

Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, 2020*

Cijfers

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen
Artikelen

Culturele sector in beeld. Bijdragen van de culturele sector aan werkgelegenheid en welvaart (2009-2012)

Maatwerktabellen over het aantal banen, het aantal arbeidsjaren en het aantal zelfstandigen in de culturele sector. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cijfers

Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2019*

Cijfers met betrekking tot het aantal activiteiten en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2019*.

Cijfers

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2019

Cultuurlasten van gemeenten en provincies, met gedetailleerde uitsplitsingen

Cijfers

Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*

Cijfers over activiteiten en bezoeken bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, periode 2016-2020

Cijfers

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016*-2017*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016* en 2017*.

Cijfers

Cultuur in Beeld 2016

Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector

Cijfers

Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017

De tabellen geven informatie over deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk in Nederland en de provincie Noord-Brabant over de periode 2007-2017.

Cijfers

Sterke groei zelfstandigen zonder personeel

Sociaalecononomische trends, 3e kwartaal 2009

Artikelen

Vooronderzoek satellietrekening cultuur en creatieve industrie

Rapport over de mogelijkheid tot het opstellen van een satellietrekening cultuur en creatieve industrie. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikelen

Leven in Nederland 2009: gemeenten becijferd en beschouwd

In Leven in Nederland 2009 interpreteert en verkent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de gevolgen van lokaal beleid en analyseert en beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de...

Artikelen

Rijk houdt minder over in 2007

In 2007 bedroegen de inkomsten van het Rijk 153,3 miljard euro. Dat is 8,1 miljard euro meer dan in 2006. De uitgaven namen met 8,9 miljard euro toe. Het vorderingenoverschot van het Rijk is hierdoor...

Artikelen

Urban Audit V 2012, Nederlandse steden in Europees perspectief

In 2012 is de vijfde Urban Audit uitgevoerd door Eurostat. Dit project heeft tot doel voor de lidstaten vergelijkbare informatie te verkrijgen over de leefsituatie in de grootste steden van de...

Artikelen

Factsheet Musea in Nederland in 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Artikelen

2019 jaar van groei voor musea

Ten opzichte van 2015 trokken de musea 12 procent meer bezoeken en groeiden de publieksinkomsten met 17 procent.

Artikelen

Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector

Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0).

Cijfers