Zoekresultaten

4350 resultaten voor keyword:conjunctuur
4350 resultaten voor keyword:conjunctuur

Pagina 174 van 174

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Vragen en antwoorden coronacrisis

Kan het coronavirus de Nederlandse economie raken? De handelsrelaties en de invloed van de beperking van de mobiliteit op diverse economische sectoren en sociale patronen worden hier gevolgd

Overig

Stappen door cijfers over de arbeidsmarkt

Een helder overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt

Overig

SDG 8 Duurzame economische groei en werkgelegenheid

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei. In SDG 8 staat centraal dat economische groei duurzamer en...

Overig

Consumentenprijzen

De maandelijkse consumentenprijsindex (CPI) van het CBS is een belangrijke indicator voor de inflatie. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse...

Overig

SDG 8.1 Economie en productiefactoren

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Economie en productiefactoren. In SDG8.1 staat centraal dat economische groei duurzamer en efficiënter...

Overig

Faillissementen

Tijdreeksen faillissementen

Overig

Consumenten ConjunctuurOnderzoek 2017

Onderzoeksbeschrijving CCO met informatie over nieuwe ontwerp van het onderzoek.na herontwerp 2017.

Overig

Prijzen koopwoningen

Tijdreeks prijzen koopwoningen.

Overig

SDG 8.1 Economie en productiefactoren

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 8 Waardig werk en economische groei: Economie en productiefactoren. In SDG8.1 staat centraal dat economische groei duurzamer en efficiënter...

Overig

Dossier Conjunctuur

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei...

Overig

Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO)

Korte onderzoeksbeschrijving CCO. Na herontwerp is de beschrijving aangepast.

Overig

Export

Tijdreeks export

Overig