Gunstige ontwikkeling economie

In de eerste helft van dit jaar is de ontwikkeling van de Nederlandse economie bijzonder gunstig geweest. Nederland verkeerde in een onvervalste hoogconjunctuur.

Over deze ontwikkeling verscheen recent een persbericht. Daarin werden weliswaar de definitieve cijfers over de economische groei in de eerste helft van 1998 gepresenteerd, maar de voor seizoen en kalender gecorrigeerde cijfers waren op dat moment nog niet beschikbaar.

Bruto Binnenlands Product

Bruto Binnenlands Product