Flinke groei economie

Vorig jaar kwam de economische groei in ons land gemiddeld uit op 4,1%. Deze groei is afgemeten aan de volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP) over de eerste negen maanden. Het groeitempo nam in de loop van het jaar wel enigszins af. In de eerste helft van 1998 groeide de economie nog met 4,3%.

Internationale topper

Ons land hoort tot de geïndustrialiseerde landen met de hoogste economische groei. Binnen de Europese Unie (EU) lag de gemiddelde groei van de economie in de eerste drie kwartalen op 2,9%. Van de belangrijke geïndustrialiseerde landen kwam Spanje, met een groeipercentage van 3,9%, het dichtst in de buurt van ons land.

Bruto Binnenlands Product (eerste drie kwartalen; verandering t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar)

Bruto Binnenlands Product (eerste drie kwartalen; verandering t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar)

De economische ontwikkeling in Japan kreeg in het derde kwartaal wederom een klap. Het volume van het BBP nam af met 3,6%, waardoor de krimp van de Japanse economie in de eerste drie kwartalen uitkomt op 3,0%. De consumptieve bestedingen maken in Japan ongeveer 60% van het BBP uit. In het derde kwartaal lagen zij in volume 1% onder het niveau van het derde kwartaal van 1997. Dit resulteert voor de maanden januari-september in een afname van de gezinsconsumptie met 1,8%.

Consumptie drijft economie aan

Dit staat in schril contrast met Nederland. Hier is de groei van de consumptieve bestedingen door gezinnen nog steeds de belangrijkste motor achter de economische groei. In de eerste drie kwartalen van 1998 nam in ons land het volume van de gezinsconsumptie toe met 4,3% ten opzichte van hetzelfde tijdvak van vorig jaar. In het eerste halfjaar was dat 4,1%, tegenover een gemiddelde in de EU van ongeveer 2,5%.

Consumptieve bestedingen door gezinnen (eerste drie kwartalen; verandering t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar)

Consumptieve bestedingen door gezinnen (eerste drie kwartalen; verandering t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar)

Van de landen binnen de EU benaderen Finland en Frankrijk Nederland het dichtst. Deze landen hadden een toename van het consumptievolume van 3,8 respectievelijk 3,6%. In de VS bedroeg de toename van het volume van de gezinsconsumptie in de eerste drie kwartalen van dit jaar 4,7% vergeleken met dezelfde periode van verleden jaar. Dit is het hoogste groeicijfer in dit decennium.

Ton Satijn