Inflatie Nederland boven EU-gemiddelde

Van de landen binnen de Europese Unie heeft Griekenland veruit de grootste inflatie. Dit land had een geldontwaarding in de eerste tien maanden van 1998 van 4,7% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op afstand volgen Ierland (2,2%), Portugal (2,1%) en Italië met 2,1%. Ook Nederland zit met een prijsstijging van 1,9% boven het EU-gemiddelde. Dit gemiddelde bedraagt 1,4%. Duitsland en Frankrijk zijn de landen met de laagste inflatie binnen de EU (0,8%). Om de prijsontwikkeling van verschillende landen van de EU te kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde geharmoniseerde consumentenprijsindex.

Het niveau van de inflatie binnen de EU is licht aan het afnemen. Dit geldt uiteraard ook voor de inflatie van de meeste lidstaten. Uitzondering in negatieve zin is Ierland waar de stijging van de prijzen in de eerste tien maanden van 1998 uitkomt op 2,2%, terwijl deze over heel 1997 nog 1,2% bedroeg. In Zweden ging de inflatie van 1,8% in 1997 naar 1,2% in de periode januari-oktober van dit jaar.

In Japan nam de inflatie fors af. Vergeleken met vorig jaar ligt deze nu meer dan 1%-punt lager op 0,7%. Zwitserland kent een zeer stabiel prijsverloop.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex verandering ten opzichte van dezelfde periode voorgaande jaar

Geharmoniseerde consumentenprijsindex verandering ten opzichte van dezelfde periode vooraagnde jaar

Ton Satijn