Zoekresultaten

557 resultaten voor keyword:bijstand
557 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 22 van 23

Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Cijfers

Gebruik van TOZO in Den Haag

Onderzoekers van de gemeente Den Haag hebben via remote access een onderzoek gedaan naar de zelfstandig ondernemers in de gemeente Den Haag die gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling...

Cijfers

Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020

Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan in Schagen en Nederland, 2019 en 2020.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in 2021 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2022

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2022 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2022.

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag

Factsheet met enkele onderzoeken uit de afgelopen jaren voor gemeente Den Haag.

Cijfers

Bbz definitief, oktober t/m december 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Q4 2021

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2021

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in 2021 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q2

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2022.

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Bbz nader voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2021.

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2022.

Cijfers

Bbz voorlopig, maart 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maart 2022

Cijfers

Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), januari 2022

Cijfers

Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de omvang van het niet-gebruik van de algemene bijstand per 1 januari 2018 in kaart gebracht.

Cijfers

SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2021 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, januari t/m maart 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q1 2021

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2021-Q4

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 4e kwartaal 2021.

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in het eerste halfjaar van 2021 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juli 2021

Cijfers

Bbz nader voorlopig, oktober 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), oktober 2021

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2021.

Cijfers

Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), december 2021

Cijfers