Beroep op bijstand daalt nog steeds

Eind juni 2000 ontvingen 347 duizend mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 30 duizend minder dan het jaar ervoor. Het aantal bijstandsontvangers daalt al vanaf 1994. Vooral sinds 1996 is als gevolg van een oplevende economie en regelingen zoals de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) het beroep op de bijstand aanzienlijk afgenomen.

Verstrekte bijstandsuitkeringen
0707g1.gif (5097 bytes)

Helft bijstandsontvangers wil baan van minstens 12 uur per week

De daling deed zich vooral voor bij jongeren die actief op zoek waren naar werk van 12 uur of meer per week. Oudere bijstandsontvangers hebben meer moeite om de bijstand uit te stromen. Daardoor is het percentage bijstandsontvangers in de leeftijdscategorie 35-64 jaar in 1998 gestegen tot 62 procent, terwijl dat in 1992 nog 52 procent was.

In 1998 wilde bijna de helft van de bijstandsontvangers een baan van minstens 12 uur per week. Ongeveer een op de drie wilde niet of minder dan 12 uur per week werken. Zo’n 13 procent had een baan en de rest hoefde of was niet in staat te werken.

Opleidingsniveau bijstandontvangers laag

Het opleidingsniveau van personen met een bijstandsuitkering is vrij laag. Eén op de drie personen in de bijstand had als hoogst behaald opleidingsniveau alleen basisonderwijs. In vergelijking met de werkzame beroepsbevolking in die leeftijdscategorie is dat bijna vijf maal zo veel.

Bijstandsontvangers en werkzame beroepsbevolking naar opleiding, 1998
0707g2.gif (5010 bytes)

Van de werkende personen van 15-64 jaar had namelijk 7 procent basisonderwijs als hoogst behaalde opleiding. Ongeveer één op de acht bijstandsontvangers had een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke opleiding afgerond. Van de werkzame personen had ruim een kwart hoger onderwijs afgerond.

John Kartopawiro

Bron: CBS; Sociaal-Economische Maandstatistiek 2000/11