Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:bevolkingskrimp
38 resultaten voor keyword:bevolkingskrimp

Pagina 1 van 2

Bevolkingskrimp Limburg geremd door toegenomen immigratie

Rond 2002 begon de bevolking van Limburg af te nemen. De bevolkingskrimp is na 2007 echter vrijwel gestopt. Dit komt doordat meer immigranten zich in Limburg vestigden.

Artikelen

Methodiek van de PBL/CBS regionale bevolkingsprognose

Beschrijving methodiek van de PBL/CBS regionale bevolkingsprognose

Overig

Ruim een op de drie gemeenten is sinds 2010 gekrompen

Hoewel de bevolking van Nederland in de afgelopen twintig jaar gegroeid is, kregen gedurende deze periode steeds meer deelgebieden te maken met bevolkingskrimp.Veel stedelijke gebieden blijven...

Artikelen

Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025

De bevolking van de Randstadprovincies groeit onverminderd door. Tussen 2010 en 2025 groeit de bevolking in de Randstadprovincies naar verwachting met 700 duizend, het aantal huishoudens met ruim 400...

Artikelen

Bevolkingsdaling krimp- en anticipeerregio’s, 2000-2018

Onderzoek naar bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s tussen 2000 en 2018

Cijfers

Emigratie

Aantal emigranten, land van bestemming na vertrek uit Nederland, verblijfsduur in Nederland, verschillen naar geboorteland

Dashboards

Maatwerk - Kiesgerechtigde bevolking

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Cijfers

Bevolking daalt in kwart Nederlandse gemeenten

De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie, een omvangrijke bevolkingskrimp op. In ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten daalt het aantal bewoners tot 2040 met...

Artikelen

Groei en krimp per gemeente

Bevolkingsgroei en bevolkingskrimp per gemeente, nu en in de toekomst

Dashboards

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Artikelen
Artikelen

Minder gemeenten met bevolkingskrimp in 2021

In 2021 daalde het aantal inwoners in 47 gemeenten, een jaar eerder nog in 61. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp dan een jaar eerder. In...

Artikelen

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of...

Artikelen

Krimpgebieden en groeiende steden

Video over de bevolkingskrimp in Zeeland

Overig

Verkenning Bevolking 2050: meer inwoners met een migratieachtergrond

Het aantal inwoners van Nederland met een migratieachtergrond zal tot 2050 zeer waarschijnlijk toenemen.

Artikelen

Immigratie remt bevolkingskrimp in gemeenten

In 2015 daalde in ruim een kwart van de gemeenten het inwonertal. In 2014 gold dat nog voor bijna 4 op de 10 gemeenten. Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land...

Artikelen

Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest

In 2019 groeiden de grote steden het meest, vooral door migratie. Relatief de meeste inwoners kregen randgemeenten er bij, vooral door verhuizingen. 63 gemeenten kregen te maken met bevolkingskrimp.

Artikelen

De economische crisis in de demografie

De kredietcrisis van 2008 heeft zijn weerslag gehad in de demografische ontwikkeling. Het aantal verhuizingen liep fors terug, en ook op het terrein van immi- en emigratie en relatievorming en...

Artikelen

Levensloop

Samenwonen, trouwen, scheiden, uit huis gaan, kinderen krijgen, verweduwen

Overig

Bevolkingsontwikkeling

De ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland door geboorte, sterfte, immigratie en emigratie

Overig

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2021

Cijfers

Bevolkingskrimp vooral in landelijke gemeenten

In 2025 zal de bevolking vooral in de landelijke gemeenten zijn gekrompen.

Artikelen

21 gemeenteraden groeien bij verkiezingen

21 gemeenten krijgen na de verkiezingen op 21 maart meer zetels in de raad. 3 gemeenten moeten zetels inleveren.

Artikelen

Immigratie remt bevolkingskrimp in aantal regio's

Negen regio’s hadden in 2014 te maken met bevolkingskrimp. Dat zijn er zeven minder dan een jaar eerder. De omslag van krimp naar groei in die regio’s komt door de toegenomen immigratie van...

Artikelen