Zoekresultaten

385 resultaten voor keyword:bedrijfstak
385 resultaten voor keyword:bedrijfstak

Pagina 16 van 16

Artikelen
Artikelen
Artikelen

M&O.008. Financiële sectorbalansen, een proef invulling voor 1991

John Ramaker en Hans Wouters (1997) Hierin wordt de raming van de financiële balansen van de sectoren in de economie weergegeven, alsmede de gebruikte ramingsmethode

Artikelen

Werkgelegenheidsstructuur

Overzicht arbeidsmarkt: kenmerken van banen

Overig

Instroom middelbaar beroepsonderwijs; persoonskenmerken en bedrijfstak

Beschrijving onderzoek Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs; persoonskenmerken en bedrijfstak

Overig

Banengroei naar bedrijfstak

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling aantal banen per bedrijfstak

Overig

Vacatures

Dashboard arbeidsmarkt: openstaande vacatures

Overig

Banen en werkloosheid

Overzicht arbeidsmarkt: actuele stand van de werkloosheid en het aantal werknemersbanen

Overig

Uurloon

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling van de hoogte van het gemiddelde uurloon van werknemers per bedrijfstak

Overig