M&O.008. Financiële sectorbalansen, een proef invulling voor 1991

John Ramaker en Hans Wouters (1997) Hierin wordt de raming van de financiële balansen van de sectoren in de economie weergegeven, alsmede de gebruikte ramingsmethode