Auteur: Brenda Bos, Rosanne Pronk, Hanneke Posthumus

Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers

Over deze publicatie

In dit onderzoek is de kwetsbaarheid in de sociale omgeving (familieleden en buren) van bijstandsontvangers in Den Haag in kaart gebracht. Er is daarnaast een vergelijking gemaakt met de sociale omgeving van enerzijds bijstandsontvangers in de andere steden van de G4 (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) en anderzijds Haagse werkende armen en niet-arme werkenden.