ICT-sector groeit harder dan de economie

Een medewerkers van een chipfabriek waar microprosessors worden geassanbleerd
© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld
De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide in 2018 vergeleken met een jaar eerder sterker dan van de Nederlandse economie als geheel. In de ICT-sector groeide de bruto toegevoegde waarde met 5,2 procent terwijl die in de totale economie met 2,3 procent steeg. Het aantal ICT-bedrijven nam verder toe, net als het aantal werkzame ICT’ers. Dit meldt het CBS in de publicatie ICT, kennis en economie 2020.

Bruto toegevoegde waarde
jaarICT-sector (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)Nederlandse economie (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)
20185,22,3
20175,92,9
20165,92,0


De Nederlandse ICT-sector bestaat uit drie onderdelen: de ICT-industrie, de groothandel in ICT-apparatuur en de ICT-dienstensector. De ICT-industrie liet de grootste toename van de toegevoegde waarde zien in 2018. Deze steeg vergeleken met een jaar eerder met 9,9 procent (volume). Een klein aantal multinationals bepaalt het beeld van de Nederlandse ICT-industrie.

De toegevoegde waarde van de ICT-diensten nam met 5,4 procent toe, de groothandel in ICT-apparatuur groeide met 2,4 procent.

Waarde ICT-import en –export daalt

In 2018 importeerde Nederland voor 61,2 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten, 1 procent minder dan een jaar eerder. Nederlandse importeurs haalden in 2017 nog voor 61,8 miljard euro aan ICT-goederen en diensten uit het buitenland.

In 2018 werd voor 74,6 miljard euro aan ICT-gerelateerde goederen en diensten (inclusief wederuitvoer) geëxporteerd, 1,1 procent minder dan een jaar eerder toen er voor 75,4 miljard euro aan ICT-gerelateerde goederen en diensten de grens over ging.

De genoemde bedragen van de geïmporteerde en geëxporteerde ICT-goederen en –diensten zijn in lopende prijzen en niet gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Aandeel wederuitvoer in ICT-export stijgt

Bijna de helft van de Nederlandse ICT-export betrof in 2018 wederuitvoer (35,3 miljard euro, 47,3 procent). Het betreft ICT-goederen of diensten die bestemd zijn voor gebruik of verbruik in het buitenland. Dit aandeel stijgt. In 2017 realiseerde Nederland voor bijna 34,1 miljard euro aan ICT-wederuitvoer. Dit was gelijk aan 45,2 procent van de totale ICT-export.

Het aandeel van ICT-goederen en -diensten in de totale Nederlandse wederuitvoer is de laatste jaren wel afgenomen. In 2015 omvatte het 16,2 procent van de totale Nederlandse wederuitvoer. In 2018 was dit teruggelopen naar 14,4 procent.

ICT-export
JaarICT-wederuitvoer (%)ICT-goederen (%)ICT-diensten (%)
201847,331,321,4
201745,234,820,0
201643,636,220,2
201543,338,817,9

Aantal ICT-bedrijven stijgt verder

In het vierde kwartaal van 2019 bestond de Nederlandse ICT-sector uit ruim 81 duizend bedrijven. Dat is 53 procent meer dan in 2009. Het totale aantal bedrijven in Nederland nam een fractie minder snel toe in deze periode, te weten 51 procent. De meeste bedrijven in de ICT-sector zijn actief als ICT-dienstverlener. Eind 2019 waren dit er bijna 75 duizend. Daarnaast waren er 5 400 ICT-groothandelsbedrijven en 945 bedrijven in de ICT-industrie.

De toename van het aantal ICT-bedrijven komt vrijwel uitsluitend doordat de ICT-dienstensector steeds verder uitbreidt. Gezamenlijk hadden ICT-bedrijven een aandeel van 4,4 procent in het totale aantal Nederlandse bedrijven. Sinds 2009 is dit aandeel vrij stabiel.

ICT-bedrijven, vierde kwartaal
Jaarta;ICT-diensten (x 1 000)ICT-groothandel (x 1 000)ICT-industrie (x 1 000)
200945,256,930,79
201048,236,570,81
201151,756,350,82
201254,326,090,80
201356,565,900,80
201459,995,830,83
201563,155,690,85
201665,485,580,84
201767,875,550,84
201870,805,410,89
2019**74,675,400,95
**Nader voorlopige cijfers.

Aantal ICT’ers neemt opnieuw toe

Niet alleen het aantal ICT-bedrijven, ook het aantal ICT’ers neemt toe. In 2019 waren 452 duizend ICT’ers werkzaam in diverse bedrijfstakken van de Nederlandse economie, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. Van hen hielden bijna 6 op de 10 zich bezig met software- en applicatieontwikkeling en -analyse. In totaal had 5 procent van de werkzame beroepsbevolking een ICT-beroep in 2019.

Bijna driekwart van de ICT’ers heeft een vaste arbeidsrelatie. Dat betekent een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal zelfstandige ICT’ers nam toe van 61 duizend in 2018 naar 66 duizend een jaar later. Het aantal ICT’ers met een flexibele arbeidsrelatie steeg met 1 000 naar 52 duizend personen.

Werkzame ICT'ers
JarenVaste arbeidsrelatie (x 1 000)Flexibele arbeidsrelatie (x 1 000)Zelfstandigen (x 1 000)
20092522747
20102523153
20112502955
20122542853
20132533650
20142544056
20152733859
20162794257
20172784459
20183035161
20193345266