Zoekresultaten

3834 resultaten voor informele zorg
3834 resultaten voor informele zorg

Pagina 153 van 154

Meer verpleegkundigen afgestudeerd

Elk jaar studeren meer verpleegkundigen af. Ze volgen relatief vaak een duale opleiding. Het merendeel staat daarna in het BIG geregistreerd en is werkzaam in de zorg.

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Meerderheid volwassenen ziet werken als maatschappelijke plicht

Zeven van de tien volwassenen in Nederland beschouwen werken als een maatschappelijke plicht en vinden het geen vrije keuze. Als je van het leven wil genieten, moet je daar hard voor willen werken,...

Artikelen

Afruilen

De Sustainable Development Goals gaan over alle sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische thema’s in de brede welvaart, over de hele wereld. De doelen in de SDG’s hangen samen. Voortgang...

Overig

Arbeidsethos in Nederland: staat werk centraal in ons leven?

Sociaaleconomische trends 2015: In dit artikel wordt beschreven hoe de volwassen bevolking in Nederland over het belang van werken denkt, ofwel hoe het met het arbeidsethos staat. Hoewel werken een...

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Publicaties

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Van Citotoets naar brugklas en door naar diploma

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen
Artikelen

Aandeel onverzekerden ziektekosten niet in alle aandachtswijken bovengemiddeld

Op 1 mei 2006 was in Nederland 1,5 procent van de mensen niet verzekerd voor de zorgverzekeringswet.

Artikelen

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, banen, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Financiële kengetallen van zorginstellingen, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Artikelen

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2014

Artikelen

Het mobiliseren van vrijwillig inactieven

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Onverzekerden tegen ziektekosten per ultimo 2012

In 2012 heeft het CBS melding gemaakt van het stopzetten van de StatLine-tabellen over onverzekerden tegen ziektekosten, nadat was gebleken dat de beschikbare registraties met...

Artikelen

Ongeveer 241 duizend mensen onverzekerd tegen ziektekosten

Op 1 mei 2006 waren er ongeveer 241 duizend mensen niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 1,5 procent van de Nederlandse bevolking.

Artikelen

Banen van werknemers in krimpregio's

Sociaaleconomische trends 2015: In de Nederlandse regio’s waar tussen 2008 en 2015 het inwonertal is teruggelopen – de zogeheten krimpgebieden – is de werkgelegenheid in diezelfde periode sterker...

Artikelen