Preventief onderzoek naar kanker heel gebruikelijk

In Nederland laten veel vrouwen zich preventief onderzoeken op baarmoederhals- en borstkanker. Vaak doen zij dit naar aanleiding van een oproep voor een bevolkingsonderzoek. Van de mannen van 40 jaar of ouder laat een kwart zich testen op risico op prostaatkanker.

Veel vrouwen onderzocht op baarmoederhals- en borstkanker

Van de vrouwen van 20 jaar of ouder geeft 58 procent aan dat zij in de afgelopen vijf jaar minstens één keer door middel van een uitstrijkje zijn onderzocht op baarmoederhalskanker. Daarnaast geeft 48 procent van de vrouwen van 30 jaar of ouder aan dat zij in de afgelopen twee jaar door middel van röntgenfoto’s zijn onderzocht op borstkanker.

Meestal laten vrouwen zich onderzoeken naar aanleiding van een uitnodiging voor bevolkingsonderzoek. Deze bevolkingsonderzoeken zijn er echter niet voor alle leeftijden en er kunnen ook andere redenen zijn. Zo was bij preventief onderzoek naar borstkanker bij ongeveer een op de negen vrouwen een knobbeltje in de borst de aanleiding voor onderzoek.

Deelname aan preventief onderzoek naar kanker, vrouwen, 2010

Deelname aan preventief onderzoek naar kanker, vrouwen, 2010

Grote meerderheid vrouwen geeft gehoor aan oproep bevolkingsonderzoek

Van de vrouwen die aangeven in de afgelopen vijf jaar te zijn uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, gaf 85 procent aan gehoor te hebben gegeven aan die oproep. De meest gegeven reden (22 procent) om geen gehoor te geven is het onplezierig vinden van het onderzoek.

Van de vrouwen die aangeven in de afgelopen twee jaar te zijn uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, gaf 88 procent aan zich op grond van die uitnodiging te hebben laten onderzoeken. De meest gegeven reden (23 procent) om dat niet te doen, is dat het onderzoek niet nodig wordt gevonden.

Geen bevolkingsonderzoek, toch vaak test op prostaatkanker

Voor mannen is er geen bevolkingsonderzoek. Toch laat een groot deel van de mannen wel een bloedtest doen om vast te stellen of ze een verhoogde kans hebben op prostaatkanker. In 2010 gaf bijna een kwart van de mannen van 40 jaar of ouder aan dat er bij hen in de afgelopen vijf jaar een Prostaat Specifiek Antigeen test is afgenomen.

Ongeveer twee derde van deze mannen deed dit uit voorzorg of vanwege hun leeftijd. Bijna drie op de tien lieten het doen vanwege plasklachten of rugpijn.

Bloedafname voor prostaatonderzoek, mannen, 2010

Bloedafname voor prostaatonderzoek, mannen, 2010

Jan-Willem Bruggink

Bron: StatLine, Leefstijl, preventief onderzoek; leeftijd en geslacht