Aandeel onverzekerden ziektekosten niet in alle aandachtswijken bovengemiddeld

Op 1 mei 2006 was in Nederland 1,5 procent van de mensen niet verzekerd voor de zorgverzekeringswet. In de aandachtswijken en in andere sterk en zeer sterk stedelijke gebieden lag het percentage onverzekerden wat hoger. Van de ruim 800 duizend inwoners van aandachtswijken had gemiddeld 2,6 procent geen ziektekostenverzekering. Niet in alle aandachstwijken lag het aandeel onverzekerden boven het landelijk gemiddelde. In Meezenbroek in Heerlen was slechts 0,8 procent onverzekerd. De Rivierenwijk in Deventer had met 7,8 procent het hoogste aandeel onverzekerden.

Onverzekerden en wanbetalers, 2006

Onverzekerden en wanbetalers, 2006

Op 31 december 2006 had 1,5 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder al zes maanden geen premie betaald voor de basisverzekering. Het aandeel wanbetalers lag hoger in sterk en zeer sterk stedelijke gebieden (1,9 procent) en in aandachtswijken (3,6 procent). In tegenstelling tot het aandeel onverzekerden lag het aandeel wanbetalers wel in alle aandachtswijken boven het landelijk gemiddelde.

Bron:
• Wanbetalers en onverzekerden in aandachtswijken
• Ongeveer 241 duizend mensen onverzekerd tegen ziektekosten
• Anderhalf procent wanbetalers zorgverzekeringswet