Banen van werknemers in krimpregio's

Sociaaleconomische trends 2015: In de Nederlandse regio’s waar tussen 2008 en 2015 het inwonertal is teruggelopen – de zogeheten krimpgebieden – is de werkgelegenheid in diezelfde periode sterker gedaald dan in de rest van Nederland. Ook tussen 2013 en 2014, toen het aantal banen in Nederland weer groeide, bleef de werkgelegenheid in het grootste deel van deze regio’s dalen. De banenkrimp was bovendien binnen de meeste sectoren verhoudingsgewijs groter dan in de rest van Nederland.