Ongeveer 241 duizend mensen onverzekerd tegen ziektekosten

Op 1 mei 2006 waren er ongeveer 241 duizend mensen niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 1,5 procent van de Nederlandse bevolking. Allochtonen zijn relatief veel vaker onverzekerd dan autochtonen. Ook blijken veel gezinnen met kinderen niet verzekerd te zijn tegen ziektekosten. Het percentage onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden daarentegen was relatief laag. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het nieuwe cijfer van 241 duizend onverzekerden valt hoger uit dan de eerder gepubliceerde raming van 182 duizend op 5 juli 2006. Dit komt doordat een nieuwe nauwkeuriger methode is gebruikt (zie ook technische toelichting).

Vijfmaal zoveel allochtonen onverzekerd als autochtonen

Ruim 4 procent van de allochtonen in Nederland was niet verzekerd, tegen minder dan 1 procent van de autochtonen. Vooral allochtonen uit andere landen dan Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Aruba zijn onverzekerd. Daarnaast is het percentage onverzekerden onder allochtonen van de eerste generatie vier keer zo hoog als onder allochtonen van de tweede generatie. 

Ook veel kinderen onverzekerd

Onder de niet-verzekerden waren ongeveer 40 duizend kinderen. Dit is opmerkelijk omdat voor minderjarigen geen premie verschuldigd is. Deze kinderen komen vooral uit gezinnen waarvan ook de ouders onverzekerd zijn. Van de onverzekerde kinderen is bijna 60 procent autochtoon.

Weinig onverzekerden onder uitkeringsgerechtigden

Op 1 mei was 0,7 procent van alle uitkeringsgerechtigden onverzekerd. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde voor de gehele bevolking. Ook onder mensen met een bijstandsuitkering is het percentage onverzekerden lager dan gemiddeld in de bevolking, namelijk 1,0 procent.

Bijna de helft onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar

Ongeveer de helft van de niet-verzekerden zijn twintigers en dertigers. Verder zijn mannen iets vaker onverzekerd tegen ziektekosten dan vrouwen. Van alle onverzekerden is 57 procent man.

Meer informatie

De achtergronden van de nieuwe en oude methode en de verschillen tussen de uitkomsten zijn beschreven in 'Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 - nieuwe methode' op de CBS-website onder het thema Gezond en welzijn.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.