Zoekresultaten

8487 resultaten voor gemeentebelastingen
8487 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 337 van 340

Onderwijsuitgaven per einddiploma; nominale route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, nominale route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Industriële inkopen grond- en hulpstoffen, vanaf 1996

Specificatie van de inkopen van grond - en hulpstoffen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.

Cijfers

‘Innoveren is experimenteren’

Tjark Tjin-A-Tsoi is sinds bijna twee jaar de Directeur-Generaal van CBS. In die periode heeft CBS een fiks aantal vernieuwingsslagen gemaakt op basis van een strategische agenda voor de ontwikkeling...

Artikelen

Slachtofferschap criminaliteit; persoonskenmerken, 2012

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime hacken, cyberpesten, verkoopfraude, koopfraude

Cijfers

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019, tweede kwartaal

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Publicaties

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening naar hoofdfuncties 2003-2009

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.

Cijfers

Technologiegebieden (B-wetenschappen)

Arbeidsjaren bij ondernemingen en researchinstellingen naar technologiegebied. Naar SBI - indeling en OESO-sectoren.

Cijfers

Enquête werkgelegenheid en lonen

Banen, uur - , maand- en jaarlonen en arbeidsduur werknemers Naar geslacht, leeftijd, dienstverband, CAO-sector/SBI '93

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, 1999-2007

Geregistreerde misdrijven(totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar) naar type misdrijf volgens wetboek.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI'93), 2006-2009

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Cijfers

Hier en nu

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven. Het gaat om subjectief welzijn,...

Overig

65-plusser gezonder maar zwaarder dan 20 jaar geleden

Ouderen worden gezonder maar zwaarder

Artikelen

Verzorgingshuizen; per provincie, 1995 - 1999

Per landsdeel, provincie en 4 grote steden; aanleunwoningen, bewoners (leeftijdsopbouw, verloop bewoners), gebruikers externe diensten,

Cijfers

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; economische gegevens, 2009 - 2014

Netto omzet, personele kosten en bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Personen met huisartscontact voor bepaalde diagnose; herkomst, 2002-2011

Diagnoses gesteld door de huisarts, ingedeeld volgens de ICPC naar herkomst, geslacht en leeftijd in vijftienjaarsklassen

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Mobiliteit Nederlandse bevolking, motief, vervoerwijze, 1985-2007

Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze.

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).

Cijfers

Jongeren met AWBZ-indicatie; functie, wel/niet naar Jeugdwet, 2011-2014

Jongeren met indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg met / zonder verblijf Functie en zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015

Cijfers

Bedrijven naar activiteit (2-cijferig SBI 1993), grootte en rechtsvorm

Bedrijven naar activiteit (SBI'93), grootteklasse werknemers en werkzame personen, naar aantal vestigingen en naar rechtsvorm.

Cijfers

Mobiliteit per regio naar motief en algemene kenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar motief en algemene kenmerken.

Cijfers

Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Werknemers, zelfstandigen, personen met een uitkering en/of pensioen. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.

Cijfers