Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

SBI'93 Perioden Totaal aantal bedrijven (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Zonder werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 1 tot 5 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 5 tot 10 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 10 tot 20 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 20 tot 50 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 50 tot 100 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 100 en meer werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werkzame personen Met 1 werkzame persoon (absoluut) Naar grootte in aantal werkzame personen Met 2 werkzame personen (absoluut)
Totaal SBI'93 1 januari 2006 746.365 413.765 229.785 43.100 28.245 18.480 6.370 6.615 392.960 117.405
A Landbouw, jacht en bosbouw 1 januari 2006 93.365 73.375 16.190 2.160 1.090 450 65 30 72.615 2.325
01 Landbouw en jacht 1 januari 2006 92.835 73.020 16.055 2.140 1.080 445 65 30 72.280 2.220
011 Akker- en tuinbouw 1 januari 2006 27.510 18.730 6.645 1.290 580 235 25 10 18.730 0
0111 Akkerbouw 1 januari 2006 13.195 11.420 1.665 65 30 10 0 0 11.420 0
01121 Teelt groenten,bloemen,champignons 1 januari 2006 9.675 4.315 3.650 1.020 470 190 25 10 4.315 0
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 1 januari 2006 2.930 1.700 955 175 70 30 0 0 1.700 0
0113 Fruitteelt 1 januari 2006 1.710 1.300 370 30 10 0 0 0 1.300 0
012 Fokken en houden van dieren 1 januari 2006 47.755 42.075 5.505 115 40 15 0 5 42.005 155
0121 Fokken en houden van rundvee 1 januari 2006 23.845 21.110 2.710 15 5 0 0 0 21.110 0
0122 Fokken, houden overige graasdieren 1 januari 2006 17.730 16.425 1.235 45 15 5 0 0 16.425 0
0123 Fokken en houden van varkens 1 januari 2006 4.225 3.075 1.100 35 10 5 0 0 3.075 0
0124 Fokken en houden van pluimvee 1 januari 2006 1.335 1.030 290 5 5 5 0 0 1.030 0
0125 Fokken en houden v overige dieren 1 januari 2006 615 435 165 10 5 0 0 0 360 155
013 Gemengde landbouwbedrijven 1 januari 2006 3.920 3.505 400 15 5 0 0 0 3.505 0
0130 Gemengde landbouwbedrijven 1 januari 2006 3.920 3.505 400 15 5 0 0 0 3.505 0
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 1 januari 2006 13.615 8.685 3.500 720 460 195 40 20 8.020 2.060
01411 Hoveniersbedrijven 1 januari 2006 5.840 3.515 1.725 295 195 75 20 10 3.220 1.060
01412 Dienstverlening v akker-, tuinbouw 1 januari 2006 6.505 4.080 1.630 410 250 105 15 10 3.785 850
0142 Dienstverlening t.b.v. veeteelt 1 januari 2006 1.275 1.090 145 15 10 10 0 0 1.010 145
015 Jacht 1 januari 2006 35 25 10 0 0 0 0 0 25 5
0150 Jacht 1 januari 2006 35 25 10 0 0 0 0 0 25 5
02 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw 1 januari 2006 530 360 135 20 10 5 0 0 335 100
020 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw 1 januari 2006 530 360 135 20 10 5 0 0 335 100
0200 Bosbouw; dienstverlening v bosbouw 1 januari 2006 530 360 135 20 10 5 0 0 335 100
B Visserij 1 januari 2006 720 330 315 45 20 10 0 0 240 175
05 Visserij, kweken vis, schaaldieren 1 januari 2006 720 330 315 45 20 10 0 0 240 175
050 Visserij, kweken vis, schaaldieren 1 januari 2006 720 330 315 45 20 10 0 0 240 175
05011 Zee- en kustvisserij 1 januari 2006 455 205 185 40 15 10 0 0 150 100
05012 Binnenvisserij 1 januari 2006 90 55 35 0 0 0 0 0 30 35
0502 Kweken van vis en schaaldieren 1 januari 2006 175 70 95 5 5 0 0 0 60 40
C Delfstoffenwinning 1 januari 2006 215 65 60 15 25 25 15 15 65 15
10 Turfwinning 1 januari 2006 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
103 Turfwinning 1 januari 2006 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1030 Turfwinning 1 januari 2006 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
11 Aardolie- en aardgaswinning 1 januari 2006 75 30 15 0 5 10 5 10 30 5
111 Aardolie- en aardgaswinning 1 januari 2006 25 15 0 0 0 0 0 5 15 0
1110 Aardolie- en aardgaswinning 1 januari 2006 25 15 0 0 0 0 0 5 15 0
112 Dienstverlening olie-, gaswinning 1 januari 2006 45 15 10 0 5 5 5 5 15 5
1120 Dienstverlening olie-, gaswinning 1 januari 2006 45 15 10 0 5 5 5 5 15 5
14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1 januari 2006 135 35 40 15 20 20 5 5 35 10
142 Zand-, grind- en kleiwinning 1 januari 2006 105 25 35 10 10 15 0 0 25 10
1421 Zand- en grindwinning 1 januari 2006 100 25 35 10 10 15 0 0 25 10
1422 Kleiwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Zoutwinning 1 januari 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1440 Zoutwinning 1 januari 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Overige delfstoffenwinning 1 januari 2006 30 5 5 5 5 5 5 5 5 0
1450 Overige delfstoffenwinning 1 januari 2006 30 5 5 5 5 5 5 5 5 0
D Industrie 1 januari 2006 46.605 19.850 12.525 4.510 3.835 3.270 1.315 1.300 17.710 6.635
15 Voedingsmiddelen-, drankenindustr 1 januari 2006 4.500 780 1.555 805 565 400 190 210 605 500
151 Slachterijen, vleesverwerkende ind 1 januari 2006 710 195 200 70 85 85 30 45 170 85
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1 januari 2006 305 105 85 20 40 30 10 15 95 40
1512 Pluimveeslachterijen 1 januari 2006 60 10 10 5 5 10 5 10 10 5
15131 Snackindustrie (incl. salades ed) 1 januari 2006 165 45 55 15 20 20 5 10 40 20
15132 Vleeswaren-, ov -verwerkende ind 1 januari 2006 180 35 50 25 25 25 10 10 35 20
152 Visverwerkende industrie 1 januari 2006 115 30 25 20 10 15 10 10 25 10
1520 Visverwerkende industrie 1 januari 2006 115 30 25 20 10 15 10 10 25 10
153 Groente-, fruitverwerkende industr 1 januari 2006 135 25 25 10 20 20 10 20 20 10
1531 Aardappelproductenindustrie 1 januari 2006 20 5 5 0 0 5 5 5 0 0
1532 Fruit- en groentesappenindustrie 1 januari 2006 15 5 5 0 0 0 0 0 5 0
1533 Groente-, fruitverwerkende industr 1 januari 2006 95 15 20 10 15 15 10 15 15 5
154 Margarine- ea oliën-, vettenindust 1 januari 2006 25 5 5 0 5 5 5 5 5 5
1541 Spijsoliën- en -vettenindustrie 1 januari 2006 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0
1542 Raffinage v spijsoliën en -vetten 1 januari 2006 10 5 0 0 0 0 0 5 5 0
1543 Margarine-industrie 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Zuivelindustrie 1 januari 2006 255 105 85 10 10 15 15 15 85 55
1551 Zuivelindustr (ex. consumptie-ijs) 1 januari 2006 160 60 50 5 10 10 10 15 50 30
1552 Consumptie-ijsindustrie 1 januari 2006 90 45 35 5 0 5 0 0 35 20
156 Meelindustrie 1 januari 2006 95 30 35 5 5 5 5 5 30 20
1561 Meelindustrie (excl. zetmeel) 1 januari 2006 80 30 35 5 5 5 5 5 30 15
1562 Zetmeelindustrie 1 januari 2006 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0
157 Diervoederindustrie 1 januari 2006 180 30 40 15 30 30 15 15 25 10
1571 Veevoederindustrie 1 januari 2006 135 20 30 10 30 25 15 10 15 10
1572 Huisdiervoederindustrie 1 januari 2006 45 10 15 5 0 5 5 5 10 0
158 Overige voedingsmiddelenindustrie 1 januari 2006 2.850 300 1.110 670 390 215 90 80 195 280
1581 Broodfabr, brood-, banketbakkerij 1 januari 2006 2.425 210 1.025 620 340 155 50 25 120 245
1582 Banketfabr, beschuit-, biscuitind 1 januari 2006 140 30 20 15 20 20 15 20 20 15
1583 Suikerindustrie 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15841 Cacaoboonverwerkende industrie 1 januari 2006 15 5 5 0 0 0 0 0 5 0
15842 Chocolade- en suikerwerkindustrie 1 januari 2006 120 25 30 10 15 15 10 10 20 15
1585 Deegwarenindustrie 1 januari 2006 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0
1586 Koffiebranderijen, theepakkerijen 1 januari 2006 25 5 5 5 0 5 0 5 5 0
1587 Azijn, specerijen-, kruiderijenind 1 januari 2006 40 10 10 5 0 5 0 5 10 5
1588 Voedingspreparaten-, dieetvoed ind 1 januari 2006 25 10 5 0 0 0 0 5 5 0
1589 Overige voedingsmiddelenind. n.e.g. 1 januari 2006 55 10 10 5 5 10 5 10 10 0
159 Drankenindustrie 1 januari 2006 135 60 35 5 5 10 10 10 55 25
1591 Distilleerderijen,likeurstokerijen 1 januari 2006 30 10 10 0 0 5 5 0 10 5
1592 Verv van ethylalcohol via gisting 1 januari 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1593 Vervaardiging van wijn 1 januari 2006 20 20 0 0 0 0 0 0 15 5
1594 Vervaardigen cider ea vruchtenwijn 1 januari 2006 10 5 5 0 0 0 0 0 5 0
1595 Verv ov niet-gedistilleerde drank 1 januari 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1596 Bierbrouwerijen 1 januari 2006 50 25 10 0 5 5 0 5 20 10
1597 Mouterijen 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1598 Mineraalwater-, frisdrankenindustr 1 januari 2006 20 5 5 0 0 0 0 5 5 5
16 Tabakverwerkende industrie 1 januari 2006 20 0 5 0 0 0 0 10 0 0
160 Tabakverwerkende industrie 1 januari 2006 20 0 5 0 0 0 0 10 0 0
1600 Tabakverwerkende industrie 1 januari 2006 20 0 5 0 0 0 0 10 0 0
17 Textielindustrie 1 januari 2006 1.405 665 405 120 90 65 35 25 580 215
171 Spinnerijen 1 januari 2006 30 10 5 5 5 5 0 0 10 5
1711 Katoenspinnerijen 1 januari 2006 15 0 0 5 5 5 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen)
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal bedrijven
Naar grootte in aantal werknemers
De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd
op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten en ingeleend
personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend personeel wel.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.
Zonder werknemers
Bedrijven zonder personeel in loondienst. Dit zijn bedrijven waarin
uitsluitend eigenaren, meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten
werkzaam zijn. Marginaal actieve bedrijven, dit zijn bedrijven waarin
niemand voor 15 uur of meer per week werkzaam is, worden niet als
bedrijf aangemerkt.
Met 1 tot 5 werknemers
Met 5 tot 10 werknemers
Met 10 tot 20 werknemers
Met 20 tot 50 werknemers
Met 50 tot 100 werknemers
Met 100 en meer werknemers
Naar grootte in aantal werkzame personen
De grootte, uitgedrukt in aantal werkzame personen, is hoofdzakelijk
gebaseerd op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten
en ingeleend personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend
personeel wel evenals zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
Deze reeks is beschikbaar vanaf 1999.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.
Met 1 werkzame persoon
Met 2 werkzame personen