Zoekresultaten

8491 resultaten voor gemeentebelastingen
8491 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 336 van 340

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen genomen door het Openbaar Ministerie Soort misdrijf, soort verdachte.

Cijfers

Bestaande woningen in verkoop; vraagprijs, aanbodtijd 2013-2016

Aanbod bestaande woningen, ontwikkeling, aanbodtijd, vraagprijs woningtype

Cijfers

Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector

De opzet van de statistiek van het bodemgebruik is met ingang van 2000 gewijzigd. Er wordt nu gebruik gemaakt van TOP10Vector, het digitale basisbestand van de Topografische Dienst Nederland. In dit...

Artikelen

Nieuwsbrief verkeer en mobiliteit, juli 2022

De nieuwsbrief verkeer en mobiliteit geeft een overzicht van welke cijfers in de afgelopen periode op het gebied van verkeer en mobilteit zijn gepubliceerd

Overig

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken, 1985-2007

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken.

Cijfers

Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal

De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu...

Artikelen

Bouw; productie naar type van activa, 1987-2009

Productie en investeringen uit productie door de bouwnijverheid. Type van activa en bestemming.

Cijfers

Leefsituatie naar regio; 1999/2002

Leefsituatie (gezondheid, medische consumptie, contacten, woning) naar regio. Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over:

Cijfers

Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling plus personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Banen van werknemers; regio (oud)

Aantal banen van werknemers naar geslacht en economische activiteit, niveau en mutatie. Selectie: regio en perioden.

Cijfers

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking, 1985-2007

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar provincie.

Cijfers

Samenvatting

Een samenvatting van de Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2022 met een overzicht van de trends, de positie van Nederland in de EU27 en de meest recente ontwikkelingen van de brede welvaart ‘hier en...

Overig

Slachtofferschap criminaliteit; regio, 2012

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime Politieregio's

Cijfers

Woon-werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken en regionaal

Woon - werkverkeer naar vervoerwijzen, persoonskenmerken en regionaal.

Cijfers

Uitval van voertuigen naar provincie; 1996 - 1999

Uitval voertuigen uit het voertuigpark per provincie, naar voertuigtype en bestemming (demontage, export en gebruik buiten de openbare weg).

Cijfers

Beantwoording vragen NRC

Beantwoording vragen NRC pilot mobiele telefoniedata

Overig

Hbo; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 1995/'96-2012/'13

Hoger beroepsonderwijs; gemiddelde studieduur Vooropleiding, diplomasoort, studierichting

Cijfers

CBS vernieuwt statistiek cao-lonen

Met ingang van vandaag is het CBS gestart met een nieuwe reeks voor de statistiek cao-lonen. Het basisjaar voor de indexcijfers is verlegd van 2000 naar 2010 en er wordt voortaan over meer groepen...

Overig

Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060

Bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie Prognose-intervallen

Cijfers

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, hoogst gevolgde opleiding 2005-2014

Halt-jongeren naar delictgroep geslacht en hoogst gevolgde opleiding (2005-2014)

Cijfers

Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio 1995 - 2012; 2005=100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning en regio.

Cijfers