Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijfstakken Bedrijfskenmerken Perioden Bedrijven (aantal)
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 844.450
A-Q Alle economische activiteiten .. 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 471.365
A-Q Alle economische activiteiten .. 2 werkzame personen 2009, 1 januari 148.935
A-Q Alle economische activiteiten .. 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 85.410
A-Q Alle economische activiteiten .. 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 63.950
A-Q Alle economische activiteiten .. 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 36.100
A-Q Alle economische activiteiten .. 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 23.365
A-Q Alle economische activiteiten .. 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 7.480
A-Q Alle economische activiteiten .. 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 7.850
A-Q Alle economische activiteiten .. Natuurlijke personen 2009, 1 januari 600.020
A-Q Alle economische activiteiten .. Rechtspersonen 2009, 1 januari 244.435
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 92.015
A Landbouw, jacht en bosbouw 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 49.735
A Landbouw, jacht en bosbouw 2 werkzame personen 2009, 1 januari 25.850
A Landbouw, jacht en bosbouw 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 10.095
A Landbouw, jacht en bosbouw 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 4.045
A Landbouw, jacht en bosbouw 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 1.595
A Landbouw, jacht en bosbouw 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 555
A Landbouw, jacht en bosbouw 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 115
A Landbouw, jacht en bosbouw 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 30
A Landbouw, jacht en bosbouw Natuurlijke personen 2009, 1 januari 86.090
A Landbouw, jacht en bosbouw Rechtspersonen 2009, 1 januari 5.930
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 91.550
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 49.415
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 2 werkzame personen 2009, 1 januari 25.770
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 10.065
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 4.025
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 1.580
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 550
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 115
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 30
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. Natuurlijke personen 2009, 1 januari 85.700
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. Rechtspersonen 2009, 1 januari 5.850
011 Akker- en tuinbouw Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 25.360
011 Akker- en tuinbouw 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 12.260
011 Akker- en tuinbouw 2 werkzame personen 2009, 1 januari 6.210
011 Akker- en tuinbouw 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 3.435
011 Akker- en tuinbouw 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 2.230
011 Akker- en tuinbouw 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 885
011 Akker- en tuinbouw 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 260
011 Akker- en tuinbouw 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 65
011 Akker- en tuinbouw 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 15
011 Akker- en tuinbouw Natuurlijke personen 2009, 1 januari 22.900
011 Akker- en tuinbouw Rechtspersonen 2009, 1 januari 2.460
0111 Akkerbouw Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 12.260
0111 Akkerbouw 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 8.165
0111 Akkerbouw 2 werkzame personen 2009, 1 januari 2.915
0111 Akkerbouw 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 935
0111 Akkerbouw 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 175
0111 Akkerbouw 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 60
0111 Akkerbouw 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 10
0111 Akkerbouw 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 0
0111 Akkerbouw 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 0
0111 Akkerbouw Natuurlijke personen 2009, 1 januari 11.695
0111 Akkerbouw Rechtspersonen 2009, 1 januari 565
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 8.540
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 2.185
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 2 werkzame personen 2009, 1 januari 2.005
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 1.715
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 1.655
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 700
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 215
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 55
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 15
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. Natuurlijke personen 2009, 1 januari 7.055
01121 Teelt van groenten, bloemen en .. Rechtspersonen 2009, 1 januari 1.485
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 2.815
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 1.115
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 2 werkzame personen 2009, 1 januari 760
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 485
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 310
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 105
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 30
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 5
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 0
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen Natuurlijke personen 2009, 1 januari 2.460
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen Rechtspersonen 2009, 1 januari 355
0113 Fruitteelt Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 1.745
0113 Fruitteelt 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 795
0113 Fruitteelt 2 werkzame personen 2009, 1 januari 530
0113 Fruitteelt 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 300
0113 Fruitteelt 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 90
0113 Fruitteelt 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 25
0113 Fruitteelt 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 5
0113 Fruitteelt 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 0
0113 Fruitteelt 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 0
0113 Fruitteelt Natuurlijke personen 2009, 1 januari 1.690
0113 Fruitteelt Rechtspersonen 2009, 1 januari 55
012 Fokken en houden van dieren Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 46.075
012 Fokken en houden van dieren 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 24.150
012 Fokken en houden van dieren 2 werkzame personen 2009, 1 januari 16.305
012 Fokken en houden van dieren 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 4.980
012 Fokken en houden van dieren 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 550
012 Fokken en houden van dieren 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 80
012 Fokken en houden van dieren 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 20
012 Fokken en houden van dieren 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 0
012 Fokken en houden van dieren 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 0
012 Fokken en houden van dieren Natuurlijke personen 2009, 1 januari 44.675
012 Fokken en houden van dieren Rechtspersonen 2009, 1 januari 1.405
0121 Fokken en houden van rundvee Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 22.775
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (850 (sub)klassen van de SBI 93). De
bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het
aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komer er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.