Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Goederensoorten Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal goederen Totaal landen 2007* 275.320.334 313.849.907
Totaal goederen Frankrijk 2007* 12.817.350 25.508.746
Totaal goederen België en Luxemburg 2007* . .
Totaal goederen Duitsland 2007* 50.820.464 72.308.715
Totaal goederen Italië 2007* 5.730.786 15.659.892
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2007* 17.112.720 28.019.481
Totaal goederen Ierland 2007* 3.178.510 3.062.360
Totaal goederen Denemarken 2007* 2.545.156 3.927.365
Totaal goederen Griekenland 2007* 289.320 2.399.117
Totaal goederen Portugal 2007* 938.160 2.052.188
Totaal goederen Spanje 2007* 5.067.980 11.204.012
Totaal goederen België 2007* 27.864.759 35.469.720
Totaal goederen Luxemburg 2007* 843.728 971.771
Totaal goederen Zweden 2007* 4.799.448 5.535.610
Totaal goederen Finland 2007* 3.067.949 3.328.920
Totaal goederen Oostenrijk 2007* 1.471.862 4.261.764
Totaal goederen Noorwegen 2007* 4.305.069 2.947.708
Totaal goederen Zwitserland 2007* 2.156.584 4.552.700
Totaal goederen Turkije 2007* 1.633.892 3.671.109
Totaal goederen Ceuta 2007* 54 21.333
Totaal goederen Ceuta en Melilla (t/m 1998) 2007* . .
Totaal goederen Melilla 2007* 18 4.522
Totaal goederen IJsland 2007* 569.641 405.583
Totaal goederen Svalbardarchipel 2007* . .
Totaal goederen Liechtenstein 2007* 14.489 12.088
Totaal goederen Faeröer 2007* 16.326 10.391
Totaal goederen Andorra 2007* 583 12.229
Totaal goederen Gibraltar 2007* 13.435 411.044
Totaal goederen Vaticaanstad 2007* 5 497
Totaal goederen Malta 2007* 9.176 123.746
Totaal goederen San Marino 2007* 3.088 52.580
Totaal goederen Slovenië 2007* 186.209 541.337
Totaal goederen Kroatië 2007* 66.901 470.943
Totaal goederen Bosnië-Herzegovina 2007* 21.633 84.039
Totaal goederen Joegoslavië 2007* . .
Totaal goederen Kosovo 2007* 1.861 7.959
Totaal goederen Macedonië 2007* 47.880 83.659
Totaal goederen Montenegro 2007* 1.567 23.575
Totaal goederen Servië 2007* 79.799 304.450
Totaal goederen Polen 2007* 2.852.332 5.352.735
Totaal goederen Tsjechië 2007* 1.790.227 4.372.184
Totaal goederen Hongarije 2007* 1.526.438 2.542.852
Totaal goederen Rusland 2007* 10.370.799 6.340.524
Totaal goederen Estland 2007* 164.014 343.572
Totaal goederen Letland 2007* 141.194 284.947
Totaal goederen Litouwen 2007* 178.774 491.862
Totaal goederen Slowakije 2007* 1.119.419 720.244
Totaal goederen Roemenië 2007* 331.757 1.170.532
Totaal goederen Bulgarije 2007* 100.161 405.742
Totaal goederen Albanië 2007* 1.409 29.797
Totaal goederen Oekraïne 2007* 260.714 1.374.382
Totaal goederen Wit-Rusland 2007* 82.738 245.850
Totaal goederen Moldavië 2007* 11.919 52.070
Totaal goederen Georgië 2007* 20.778 41.864
Totaal goederen Armenië 2007* 81.041 19.388
Totaal goederen Azerbeidzjan 2007* 224.177 94.188
Totaal goederen Kazachstan 2007* 610.855 389.650
Totaal goederen Turkmenistan 2007* 518 17.719
Totaal goederen Oezbekistan 2007* 8.592 34.516
Totaal goederen Tadzjikistan 2007* 13.828 4.812
Totaal goederen Kirgizië 2007* 816 22.100
Totaal goederen Algerije 2007* 2.245.061 361.843
Totaal goederen Marokko 2007* 242.430 858.121
Totaal goederen Tunesië 2007* 276.194 258.154
Totaal goederen Libië 2007* 676.778 227.701
Totaal goederen Egypte 2007* 334.109 770.137
Totaal goederen Soedan 2007* 8.598 77.268
Totaal goederen Nigeria 2007* 870.078 2.017.048
Totaal goederen Mauritanië 2007* 26.277 36.959
Totaal goederen Mali 2007* 3.236 18.959
Totaal goederen Burkina Faso 2007* 2.336 11.620
Totaal goederen Niger 2007* 53 17.873
Totaal goederen Tsjaad 2007* 33 13.809
Totaal goederen Kaapverdië 2007* 145 61.570
Totaal goederen Senegal 2007* 14.686 314.264
Totaal goederen Gambia 2007* 898 29.632
Totaal goederen Guinee-Bissau 2007* 134 5.983
Totaal goederen Guinee 2007* 26.168 119.583
Totaal goederen Sierra Leone 2007* 8.721 21.458
Totaal goederen Liberia 2007* 242 34.479
Totaal goederen Ivoorkust 2007* 475.576 91.020
Totaal goederen Ghana 2007* 244.021 227.855
Totaal goederen Togo 2007* 22.129 217.536
Totaal goederen Benin 2007* 7.033 59.921
Totaal goederen Zuid-Afrika 2007* 1.620.511 1.523.332
Totaal goederen Kameroen 2007* 221.466 53.136
Totaal goederen Centraal-Afrikaanse Republiek 2007* 323 28.002
Totaal goederen Equatoriaal-Guinee 2007* 213.512 35.662
Totaal goederen Sao Tomé en Principe 2007* 679 1.622
Totaal goederen Gabon 2007* 22.851 81.745
Totaal goederen Congo 2007* 3.083 52.516
Totaal goederen Congo (Democratische Republiek) 2007* 21.816 57.331
Totaal goederen Rwanda 2007* 3.573 9.086
Totaal goederen Boeroendi 2007* 2.291 2.919
Totaal goederen St. Helena 2007* 2 432
Totaal goederen Angola 2007* 549.945 239.960
Totaal goederen Ethiopië 2007* 45.375 38.130
Totaal goederen Eritrea 2007* 5 2.463
Totaal goederen Djibouti 2007* 454 26.943
Totaal goederen Somalië 2007* 6 2.597
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers van de internationale handel worden elk kwartaal
geactualiseerd op het meest gedetailleerde niveau, per
goederensoort,(8-digits) gepubliceerd.
Voor de jaren 1996 tot 2004 zijn de cijfers op jaarbasis
beschikbaar, vanaf 2005 op maandbasis.
Voor de indeling van de goederensoorten wordt uitgegaan van de
Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De Gecombineerde Nomenclatuur is
gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem. De basis voor deze meest
gedetailleerde goederenindeling is de Goederennaamlijst voor de
Statistieken van de Internationale Handel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Versie 05-05-2007
Trendbreuk 2006 / 2007
In 2007 is de goederennaamlijst herzien. Tegelijkertijd is ook de SITC
goederenclassificatie herzien. Dit heeft consequenties voor de in deze
tabel gepresenteerde cijfers. Sommige goederen zijn door deze
herzieningen op een andere wijze geclassificeerd.
De vergelijkbaarheid van 2007 en later, ten opzichte van 2006 en
eerder, is hierdoor minder.

Versie 13-9-2006
Er wordt sinds kort een nieuwe routine bij de dataverzameling
en -verwerking van goederensoorten ingezet waardoor er kleine
verschillen met de voorafgaande publicatie kunnen optreden.
Daarnaast werd er voorheen gedurende het proces voortijdig afgerond.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije
verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de
invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer
behoren ook tijdelijk ingevoerde goederen die in Nederland, in opdracht
van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve
loonveredeling). Hetzelfde geldt voor goederen uit niet-EU-landen die via
een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen.
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief
vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd. Tot de uitvoer behoren
ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in
het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.