Banen van werknemers; geslacht, bedrijfstakken (SBI'93), 1993 - 2005

Banen van werknemers; geslacht, bedrijfstakken (SBI'93), 1993 - 2005

SBI 1993 Perioden Banen van werknemers totaal (x 1 000)
01-93 Totaal SBI '93 2005 31 december voorlopig 6.975,4
01-05 Landbouw en visserij 2005 31 december voorlopig 97,3
01 Landbouw 2005 31 december voorlopig 94,3
011 Akker- en tuinbouw 2005 31 december voorlopig 51,4
0111 Akkerbouw 2005 31 december voorlopig 2,2
0112 Tuinbouw (excl. fruitteelt) 2005 31 december voorlopig 46,9
0113 Fruitteelt 2005 31 december voorlopig 2,3
012 Fokken en houden van dieren 2005 31 december voorlopig 6,4
013 Gemengde landbouwbedrijven 2005 31 december voorlopig 1,6
014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 2005 31 december voorlopig 34,9
014x Ov. dienstverl. t.b.v. landbouw 2005 31 december voorlopig 20,1
01411 Hoveniersbedrijven 2005 31 december voorlopig 14,8
015 Jacht 2005 31 december voorlopig 0,0
02 Bosbouw 2005 31 december voorlopig 1,4
05 Visserij 2005 31 december voorlopig 1,7
10-14 Delfstoffenwinning 2005 31 december voorlopig 8,6
11 Aardolie- en aardgaswinning 2005 31 december voorlopig 6,4
10 Turfwinning 2005 31 december voorlopig 0,0
14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 2005 31 december voorlopig 2,2
15-37 Industrie 2005 31 december voorlopig 835,3
15 Voedingsmid.- en drankenindustrie 2005 31 december voorlopig 119,9
151 Slachterijen en vleesverwerking 2005 31 december voorlopig 19,4
1511 Slachterijen (excl. pluimvee) 2005 31 december voorlopig 5,8
1512 Pluimveeslachterijen 2005 31 december voorlopig 2,9
1513 Vleesverwerkende industrie 2005 31 december voorlopig 10,7
152 Visverwerkende industrie 2005 31 december voorlopig 3,2
153 Groente- en fruitverw. industrie 2005 31 december voorlopig 9,0
1531 Aardappelproductenindustrie 2005 31 december voorlopig 3,3
1532x Ov. groente-, fruitverw. industrie 2005 31 december voorlopig 5,7
154 Margarine-, oliën- en vettenind. 2005 31 december voorlopig 2,3
155 Zuivelindustrie 2005 31 december voorlopig 10,4
156 Meelindustrie 2005 31 december voorlopig 3,6
157 Diervoederindustrie 2005 31 december voorlopig 7,0
1571 Veevoederindustrie 2005 31 december voorlopig 5,7
1572 Huisdiervoederindustrie 2005 31 december voorlopig 1,3
158 Overige voedingsmiddelenindustrie 2005 31 december voorlopig 57,0
1581 Broodfabr., brood-, banketbakker. 2005 31 december voorlopig 31,7
1582 Banketfab., beschuit-, biscuitind. 2005 31 december voorlopig 6,0
1583x Cacao-, choc.-, suiker(werk)ind. 2005 31 december voorlopig 7,4
1586 Koffiebranderijen, theepakkerijen 2005 31 december voorlopig 2,9
1587 Azijn-, spec.-, kruiderijenind. 2005 31 december voorlopig 2,0
158x Rest ov. voedingsmiddelenindustrie 2005 31 december voorlopig 6,9
159 Drankenindustrie 2005 31 december voorlopig 7,9
1591x Distilleerderijen e.d. 2005 31 december voorlopig 0,8
1596 Bierbrouwerijen 2005 31 december voorlopig 5,0
1597 Mouterijen 2005 31 december voorlopig 0,1
1598 Mineraalwater- en fris. industrie 2005 31 december voorlopig 2,0
16 Tabakverwerkende industrie 2005 31 december voorlopig 4,5
17 Textielindustrie 2005 31 december voorlopig 12,9
171 Spinnerijen 2005 31 december voorlopig 0,4
172 Weverijen 2005 31 december voorlopig 1,3
173 Textielveredelingsindustrie 2005 31 december voorlopig 1,8
174 Textielwarenind. (excl. kleding) 2005 31 december voorlopig 4,3
175 Overige textielproductenindustrie 2005 31 december voorlopig 4,7
176 Gebreide en gehaakte stoffenind. 2005 31 december voorlopig 0,2
177 Gebreide en gehaakte artikelenind. 2005 31 december voorlopig 0,2
18 Kleding- en bontindustrie 2005 31 december voorlopig 2,9
19 Leer-, lederw.- en schoenindustrie 2005 31 december voorlopig 1,5
191 Leerlooierijen 2005 31 december voorlopig 0,3
192 Lederw. (excl. kleding, schoenen) 2005 31 december voorlopig 0,4
193 Schoenindustrie 2005 31 december voorlopig 0,8
20 Houtindustrie (excl. meubels) 2005 31 december voorlopig 17,1
201 Houtzagerijen, houtverduurzaming 2005 31 december voorlopig 1,1
202 Fineer- en plaatmaterialenind. 2005 31 december voorlopig 0,2
203 Timmerindustrie 2005 31 december voorlopig 11,9
204 Houten emballage-industrie 2005 31 december voorlopig 2,0
205 Ov. hout-, kurk- en rietw. ind. 2005 31 december voorlopig 1,8
21 Papier- en kartonindustrie 2005 31 december voorlopig 22,2
211 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2005 31 december voorlopig 6,2
212 Papier- en kartonwarenindustrie 2005 31 december voorlopig 16,0
22 Grafische industrie 2005 31 december voorlopig 70,2
221 Uitgeverijen 2005 31 december voorlopig 33,7
2211 Uitgeverijen van boeken 2005 31 december voorlopig 8,1
2212 Uitgeverijen van dagbladen 2005 31 december voorlopig 12,9
2213 Uitgeverijen van tijdschriften 2005 31 december voorlopig 11,2
2214x Rest uitgeverijen 2005 31 december voorlopig 1,5
222 Drukkerijen en aanverwante act. 2005 31 december voorlopig 35,2
2221 Drukkerijen van dagbladen 2005 31 december voorlopig 2,3
2222 Drukkerijen (excl. dagbladen) 2005 31 december voorlopig 27,1
22221 Drukkerijen van boeken 2005 31 december voorlopig 1,6
22222 Drukkerijen van tijdschriften 2005 31 december voorlopig 3,1
22223 Drukkerijen van reclame 2005 31 december voorlopig 7,4
22224 Drukkerijen van verpakkingen 2005 31 december voorlopig 0,6
22225 Drukkerijen van formulieren 2005 31 december voorlopig 1,2
22226 Overige drukkerijen 2005 31 december voorlopig 13,2
2223x Rest drukkerijen, aanverw. activ. 2005 31 december voorlopig 5,8
223 Reproductiebedr. opgenomen media 2005 31 december voorlopig 1,3
23 Aardolie-, steenkoolverwerk. ind. 2005 31 december voorlopig 6,2
24 Chemische industrie 2005 31 december voorlopig 65,3
241 Basischemie 2005 31 december voorlopig 26,4
2412 Kleur- en verfstoffenindustrie 2005 31 december voorlopig 1,3
2411x Overige anorganische basischemie 2005 31 december voorlopig 3,7
2414 Petrochemie; ov. org. basischemie 2005 31 december voorlopig 9,5
2415 Kunstmeststoffenindustrie 2005 31 december voorlopig 1,9
2416x Kunststof-, synth. rubberindustrie 2005 31 december voorlopig 9,9
242 Landbouwchemicaliënindustrie 2005 31 december voorlopig 0,6
243 Verf-, lak-, mastiek-, inktind. 2005 31 december voorlopig 6,7
244 Farmaceutische industrie 2005 31 december voorlopig 16,2
245 Zeep-, wasmidd.-, cosmetica-ind. 2005 31 december voorlopig 5,0
246x Ov. chemische productenindustrie 2005 31 december voorlopig 10,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht
(tot op SBI 5 - digitniveau)
1993- 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers totaal
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan een
werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis
van loon of salaris.