Zoekresultaten

472 resultaten voor brand
472 resultaten voor brand

Pagina 1 van 19

Overig

Brand (juridisch)

Rook- of vuurontwikkeling waarvan een brandmelding bij de brandweer binnenkomt.

Overig

Slachtoffer van brand

Dode of gewonde als gevolg van een gebeurtenis waarvoor de hulp van de brandweer is ingeroepen, bijvoorbeeld bij brand. Het kan hierbij ook gaan om een hulpverlener.

Overig

Schoorsteenbrand

Brand in een rookafvoerkanaal.

Overig

Brandschade

Directe financiële schade door brand.

Overig
Artikelen

Binnenbrand

Brand in een (min of meer) gesloten ruimte, bijvoorbeeld in gebouwen.

Overig

Brand blussen met een iPad

Steven van de Looij klapt zijn brandweerrode iPad open. De 44-jarige brandweercommandant uit Alkmaar heeft de waterspuit verruild voor een tablet. ‘Wij stoppen binnenkort alle gegevens over alle...

Artikelen

Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in...

Cijfers

Buitenbrand

Brand in de open lucht, waarbij in het algemeen geen gebouwen zijn betrokken.

Overig

Eerste hulp (door brandweer)

Verlenen van eerste medische hulp bij andere gebeurtenissen dan brand, waarvoor de hulp van de brandweer werd ingeroepen.

Overig

Minder branden, meer hulpverleningen in 2010

In 2010 zijn bijna 41 duizend branden geregistreerd, waarvan 23 duizend buitenbranden. Sinds eind jaren 80 waren er niet zo weinig buitenbranden als in 2010.

Artikelen

Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen 1985-2013

Brandmeldingen, hulpverleningsmeldingen en loze alarmmeldingen Provincie en gemeentegrootteklasse

Cijfers

Opkomsttijd brandweer

Tijdsverloop tussen het moment van brandmelding en het moment dat het eerste brandweervoertuig de plaats van de brand bereikt.

Overig

Rijtijd brandweer

Tijd die het eerste brandweervoertuig dat de brandweerkazerne verlaat nodig heeft om de plaats van de brand te bereiken.

Overig
Artikelen
Artikelen

Loosalarmmelding

Al dan niet opzettelijke brandmelding of hulpverleningsmelding bij de brandweer, waarbij naderhand geen sprake blijkt van brand of benodigde hulpverlening.

Overig
Artikelen

Overig personeel brandweer

Het deel van het brandweerpersoneel dat geen brand- en hulpverleningsactiviteiten verricht. Te denken valt daarbij aan administratieve taken en preventieve taken, zoals voorlichting.

Overig

Operationeel personeel brandweer

Het deel van het brandweerpersoneel met een opleiding om brand- en hulpverleningsactiviteiten te mogen verrichten. Ook het personeel dat een leidinggevende functie heeft is hierbij inbegrepen.

Overig

Elektriciteit

Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door...

Overig

Redding door brandweer

Het bevrijden van personen door de brandweer uit een situatie waar ze op eigen kracht niet uit kunnen komen. De situaties betreffen gebeurtenissen waarbij geen sprake is van brand, maar waarbij wel...

Overig