De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

2019WB06 Arbeidsmarkt in cijfers 2018
Deze digitale publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de arbeidsmarkt in 2018.
Voor de arbeidsmarkt was 2018 een jaar van records. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit, het aantal banen steeg naar een nieuwe recordhoogte en aan het einde van het jaar bereikte het aantal werklozen de laagste stand na januari 2009.

Deze publicatie blikt terug op een jaar waarin de spanning op de arbeidsmarkt verder opliep. De meeste cijfers zijn eerder gepubliceerd, maar worden nu in samenhang gepresenteerd. Ook worden facetten uitgelicht die niet eerder aan de orde zijn geweest. Daarnaast geeft deze publicatie inzicht in de manier waarop de verschillende cijfers tot stand komen, met links naar de StatLine-tabellen waar die cijfers te vinden zijn.