Zoekresultaten

97 resultaten voor DBC's
97 resultaten voor DBC's

Pagina 3 van 4

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum, 2015-2020

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden

Cijfers

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief, 2015-2020

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject

Cijfers

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente), 2015-2020

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio

Cijfers

Jongeren, één/meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Kerncijfers over jeugdzorg, 2015-2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente

Cijfers

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg, 2015-2020

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente

Cijfers

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

Financiën, personeel, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen per SBI'93, 2006-2009

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2020

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten

Mszoverigezorgproductentab: Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2017

Overig

Zorginstellingen; financiën, productie, capaciteit, SBI 2008, 2006-2011

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers

Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose

Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten Geestelijke Gezondh, 2015-2020

Overig

Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose

Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2015-2020

Overig
Artikelen

Operaties in het ziekenhuis - Mogelijkheden van verrichtingencijfers op basis van Diagnose Behandel Combinaties

De cijfers over operatieve verrichtingen van het CBS zijn voor het grootste gedeelte gebaseerd op gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). Door een aantal oorzaken is de LMR de laatste...

Overig

GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ

GgzdbcgeleverdZorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2016

Overig

Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel

Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel bij geopende Diagnose Behandeling in de Geestelijk Gezondh, 2015-2020

Overig

Zorgtrajecten GGZ per diagnose in Haaglanden in 2013

Zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

zorginstellingen op basis van de waarde van een aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in decielen om de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een...

Publicaties

Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen

Net als in 2008 groeide de omzet van zorginstellingen in 2009 sterk, ondanks de recessie waarin Nederland verkeerde. Ook de winst is fors gestegen.

Artikelen

Beleidsinformatie Jeugd

Het samenstellen van landelijke en gemeentelijke statistische uitkomsten over de hulp en zorg die in het kader van de Jeugdwet is verleend. Dit betreft jeugdhulp, jeugdbescherming en...

Overig

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers