2021

De telling op ‘vierkanten niveau’ is nieuw voor deze volkstelling en bevat veel gedetailleerdere informatie dan op gemeentelijk niveau. De vierkanten van 1 kilometer bij 1 kilometer lopen dwars door gemeenten heen en moeten bovendien aansluiten bij onze landsgrenzen. Voordeel van deze vierkanten is dat die – in tegenstelling tot gemeentegrenzen – stabiel in de tijd zijn.

‘Vierkanten’ statistieken

Het gebruik van de indeling maakt het mogelijk om vergelijkbare statistieken te maken over vierkanten in de hele Europese Unie, ook over vierkanten die over nationale grenzen heen gaan. De vierkanten zijn bovendien stabiel in de tijd en hebben geen last van, bijvoorbeeld, gemeentelijke herindelingen. Vanwege aangescherpte privacyregels (AVG, 2018) heeft het CBS samen met enkele andere statistische bureaus nieuwe methoden en software ontwikkeld voor de statistische beveiliging.

Op 1 januari 2021 waren bijna 33 duizend vierkanten bewoond door bijna 17,5 miljoen mensen. Voor elke vierkante kilometer heeft het CBS berekend hoeveel mensen er wonen, hoeveel mannen en hoeveel vrouwen, wat hun leeftijd en geboorteland is, hoeveel mensen werken en hoeveel mensen in het afgelopen jaar verhuisd zijn.
Data voor de volkstellingen komen uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen en uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Toegevoegd aan de gegevens is een bestand met opleidingsniveaus. Die data heeft het CBS in 2001 en 2011 nog moeten schatten.

nederland in vierkanten

Gegevens opleveren

In januari van 2024 is het CBS begonnen met het proefdraaien voor de volkstelling van 2021. Eric Schulte Nordholt, de coördinator van het volkstellingproject: ‘We kijken of alle procedures werken en of de uitkomsten kwalitatief goed genoeg zijn. Dat gebeurt aan de hand van de gegevens uit 2017.’ De gegevens over de huidige volkstelling moet het CBS op 31 maart 2024 opleveren aan Eurostat.

Bronnen