1991

Privacywetgeving werd in 1988 van kracht (Wet op de Persoonsregistraties). Eerder waren al enkele aanpassingen gedaan aan de wet, om te voorkomen dat de volkstellinggegevens voor andere dan louter statistische doeleinden zouden worden gebruikt. Ook de strafclausule werd ingetrokken, de responsverplichting bleef wel gehandhaafd.

Statistieken op basis van persoonsnummer

Voor het samenstellen van volkstellingtabellen waren inmiddels uitstekende alternatieve bronnen beschikbaar. Die bronnen kwamen uit bestaande registraties en administraties, zoals de bevolkingsadministratie van gemeenten en de registraties van belastingen en sociale zekerheid. Deze gegevens zijn aangevuld met de resultaten van steekproefonderzoek.
Met de mogelijkheden die nieuwe communicatiemiddelen – de computer en het internet – boden, waren straattellingen ook niet meer nodig. Het is de ironie van de geschiedenis: bestanden en enquêtegegevens konden inmiddels op basis van een persoonsnummer, het Burgerservicenummer, worden gekoppeld tot een systeem van gecombineerde bestanden, waaruit volkstellinggegevens kunnen worden gehaald. Het CBS kon dat op elk gewenst moment doen.

Bronnen

Relevante links