2024

In de afgelopen decennia vond er elke 10 jaar een volkstelling plaats, maar volgens de nieuwe wet die nu in de maak is, krijgen de volkstellingen na 2024 een jaarlijks permanent karakter. Ook wordt het aantal variabelen waarover gepubliceerd wordt uitgebreid.

Kantoor Heerlen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek bestaat 125 jaar. Daar waar het in 1899 begon met een kantoor op het Binnenhof in Den Haag kwam het CBS via Voorburg in een buitenwijk van Den Haag terecht. Intussen was ook het kantoor in Heerlen tot wasdom gekomen. Ooit gesitueerd, letterlijk op een mijnschacht en intussen een zeer ergonomisch verantwoord kantoor dat ook een lustrum viert dit jaar, 50 jaar. Er zijn nog gepensioneerde CBS-ers die in de Limburgse mijnen gewerkt hebben en vervolgens op een bureaustoel op het kantoor in Heerlen terecht kwamen na sluiting van de mijnen.

Nieuwe databronnen

Wat gebeurt er de komende 100 jaar? We gaan veel meer gebruik maken van nieuwe databronnen, bijvoorbeeld door de informatie die sensoren leveren die in allerlei huishoudelijke apparaten zitten. Denk aan het kunnen generen van data uit satellietbeelden tot en met informatie uit het digitaal diagnosteren van patiënten; een schat aan nieuwe informatie.

Geen voorspellingen

Eén ding blijft hetzelfde, we doen geen voorspellingen over hoe statistieken zich zullen gaan ontwikkelen, behalve dan voor één statistiek, de bevolkingsontwikkeling, die voorspellen we wel. Als één van de oudste statistieken van het CBS is het met al die data duidelijk hoe het zich kan gaan ontwikkelen. Zo begroeten we de 18 miljoenste inwoner van Nederland dit jaar. Dat is een ding dat zeker is.

Wat ook hetzelfde blijft is dat de data die het CBS verkrijgt altijd veilig verwerkt moet worden. Privacy staat in goud gedrukt op de vlaggen op de daken van de kantoren te Den Haag en Heerlen en Bonaire. Zoals we dat al 125 jaar doen.