Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens

Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje

Over deze publicatie

Heerlen heeft het laagste aandeel vrijwilligers ten opzichte van 50 andere grotere gemeenten. Van de tien burgers van 15 jaar of ouder in Heerlen hebben slechts drie zich minstens een keer op jaarbasis ingezet als vrijwilliger. In Zwolle is dat bijna dubbel zoveel. Aanvullend onderzoek in 2020 leert dat het aandeel vrijwilligers in Heerlen-noord met 26 procent beduidend kleiner is dan in Heerlen-zuid waar 39 procent zich als vrijwilliger heeft ingezet. De verschillen tussen zowel de gemeenten als tussen de twee gebieden in Heerlen zijn maar beperkt toe te schrijven aan demografische- en sociaaleconomische kenmerken.

Hans Schmeets is verbonden aan het CBS en de Universiteit van Maastricht, Jeanet Exel aan het CBS, Anton ten Westenend aan de Buurtorganisaties GMS, en Dennis Martens aan de gemeente Heerlen (voor vragen of opmerkingen OenBI@heerlen.nl).